Usługi SWIFT – uniwersalna komunikacja finansowa

SWIFT kojarzony jest zazwyczaj z kodem, który identyfikuje daną instytucję finansową i umożliwia realizowanie przelewów międzynarodowych i krajowych w obcej walucie. Zakres usług oferowanych w ramach SWIFT jest jednak znacznie szerszy. Umożliwia bowiem podmiotom uniwersalną komunikację bankową i finansową za pośrednictwem jednej sieci.

SWIFT jako transgraniczna sieć wymiany informacji

SWIFT, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecomuniction, jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym tysiące instytucji finansowych z całego świata, działającym od 1973 roku. Jego głównym celem jest ułatwienie międzynarodowej komunikacji bankowej. SWIFT utrzymuje sieć telekomunikacyjną o globalnym zasięgu, która służy do wymiany informacji pomiędzy podmiotami finansowymi z całego świata. Każdej z tych instytucji przyznawany jest kod BIC (Bussines Idenifier Code), popularnie nazywany kodem SWIFT, który umożliwia jej identyfikację.

Infrastruktura SWIFT

W ramach sieci SWIFT można realizować transakcje pomiędzy różnorodnymi instytucjami finansowymi – w tym m.in. pomiędzy bankami, giełdami czy domami maklerskimi. SWIFT działa jako pośrednik, udostępniając jednocześnie swoją zaawansowaną infrastrukturę. Stanowi ją SWIFTNet, czyli system komputerowy służący do bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy podmiotami finansowymi. W Polsce jednostką, która nadaje dostęp do platformy SWIFTNet, jest KIR (Krajowa Izba Rozliczeń). KIR jest jednocześnie jedyną w kraju instytucją posiadającą status SWIFT Service Bureau.

Zintegrowane zarządzanie finansami

Infrastruktura SWIFTNet daje jej użytkownikom, a w szczególności tym, którzy jednocześnie działają na różnych rynkach i w różnych krajach, możliwość korzystania z różnorodnych usług finansowych. Przede wszystkim pozwala na zarządzanie gotówką i płynnością finansową na zaawansowanym i zautomatyzowanym poziomie. W ramach SWIFTNet można zintegrować, do jednego interfejsu, zarządzanie wszystkimi posiadanymi rachunkami bankowymi i operacjami finansowymi – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Sieć umożliwia uniwersalną i bezpieczną komunikację z wszystkimi bankami na świecie. W ramach tej jednolitej platformy, możliwe jest korzystanie także z innych usług biznesowych. Przy pomocy SWIFT można realizować transakcje handlowe, obsługiwać reklamacje i wyjątki czy też obsługiwać działania podejmowane na rynku papierów wartościowych.

Niemniej ważne w tym kontekście jest zarządzanie ryzykiem finansowym. SWIFTnet umożliwia obsługę w czasie rzeczywistym po kursie dnia, co jest szczególnie istotne dla transakcji dewizowych czy walutowych. Sam proces przeprowadzania transakcji handlowych – ich pełnego cyklu – jest zautomatyzowany. Dzięki takim rozwiązaniom w znaczący sposób można zredukować ryzyko operacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *