Odszkodowania komunikacyjne – kiedy się należy?

Częstym następstwem zdarzeń drogowych są szkody osobowe i rzeczowe. Uszkodzenie ciała osoby poszkodowanej wymaga nakładów finansowych, w wielu przypadkach przekraczających możliwości publicznego systemu ubezpieczeniowego. Uszkodzenia pojazdu mogą natomiast ujrzeć światło dzienne dopiero po szczegółowej diagnostyce lub po kilku miesiącach od zdarzenia. Z pomocą przychodzą odszkodowania komunikacyjne. Co musisz wiedzieć na ich temat?

Odszkodowania komunikacyjne – komu i kiedy przysługują?

Odszkodowania komunikacyjne są ujęte w kategorii roszczeń. Mecenas Tomasz Walczak w prostych słowach ujmuje je w ten sposób: „Odszkodowania komunikacyjne są to roszczenia osoby poszkodowanej na skutek kolizji lub wypadku drogowego. Roszczenia dotyczą szkody osobowej lub rzeczowej. Co to oznacza? W wyniku zdarzenia drogowego osoba poszkodowana może doznać obrażeń ciała lub może zostać uszkodzone jej mienie czyli pojazd (samochód, motocykl, rower). Osoba poszkodowana ma prawo roszczenia odszkodowania komunikacyjnego jeśli zdarzenie nie miało miejsca z jej winy.” Aby ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne konieczne będzie przedstawienie dowodów szkody, czyli ekspertyzy biegłych, opinii, dokumentacji medycznej i potwierdzeń poniesionych kosztów. Odszkodowania komunikacyjne nie mogą być zawyżone, ich wartość dokładnie obejmuje wartość środków finansowych, poniesionych na cel przywrócenia zdrowia lub stanu technicznego pojazdu do stanu sprzed zdarzenia komunikacyjnego. Osoby nieletnie i ubezwłasnowolnione reprezentują opiekunowie prawni. Jeśli w toku sprawy nastąpi zgon osoby poszkodowanej, odszkodowanie komunikacyjne należy się jej najbliższym.

Do kogo zgłosić się po odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne może wypłacić Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym osoba poszkodowana posiada polisę lub sprawca zdarzenia drogowego, którego wina została udowodniona. Wybór podmiotu, od którego egzekwowane będzie odszkodowanie komunikacyjne zależy od osoby poszkodowanej. Mecenas Tomasz Walczak wyjaśnia praktyczne aspekty tej decyzji: „Wdrożenie procedury likwidacyjnej szkody u ubezpieczyciela może wydawać się proste. Wystarczy zgłosić szkodę i udokumentować zdarzenie. Potrzebne będą ekspertyzy oraz dowody poniesionych kosztów. Ubezpieczyciel ma trzydzieści dni na załatwienie sprawy. Problem może pojawić się, jeśli postępowanie się przedłuża lub wypłacono Ci zaniżoną kwotę. Może zdarzyć się, że towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania. Dochodząc wypłaty odszkodowania komunikacyjnego od sprawcy sytuacja może wydawać się jeszcze trudniejsza, zwłaszcza jeżeli sprawca nie poczuwa się do winy lub nie dysponuje środkami, na pokrycie kosztów odszkodowania. By zyskać rzetelną poradę lub wyznaczyć reprezentanta z fachową wiedzą radzę skorzystać z usług doświadczonego prawnika.” Więcej dowiesz się na stronie Kancelaria Radcy prawnego – https://tomaszwalczak.pl.

Na jakie odszkodowania komunikacyjne możesz liczyć?

Odszkodowania komunikacyjne, wypłacane w kwocie, rekompensującej zwrot poniesionych wydatków z tytułu zdarzenia drogowego wypłacane są najczęściej w formie jednorazowego zwrotu kosztów. Dotyczy to szkody rzeczowej czyli uszkodzenia mienia. Jeśli Twój samochód został uszkodzony w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, odszkodowanie komunikacyjne będzie dotyczyło kosztów poniesionej naprawy do stanu technicznego sprzed zdarzenia. Jeżeli mówimy o szkodzie osobowej czyli obrażeniach ciała, które wymagają leczenia i długotrwałej rehabilitacji, a także poniesienia wydatków na przyrządy pomocnicze, wypłata odszkodowania komunikacyjnego powinna dotyczyć wszystkich poniesionych wydatków. Jest jednorazowa. Jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego stan zdrowia osoby poszkodowanej nie może czasowo lub na stałe powrócić do poprzedniej dyspozycji, co uniemożliwia pracę zarobkową, osobie poszkodowanej wypłacana jest renta. Może zostać przyznana czasowo lub na stałe. 

Co zrobić w przypadku odmownej decyzji w sprawia wypłaty odszkodowania komunikacyjnego?

Jeżeli ubezpieczyciel lub sprawca odmawia wypłaty odszkodowania komunikacyjnego lub zaniża kwotę do wypłaty osoba poszkodowana może wejść na drogę postępowania sądowego. Korzystanie z oferty prawnika pozwala uniknąć stresu, związanego z procedurą, koniecznością zgromadzenia dokumentów, a także zwiększa szansę na pozytywny finał sprawy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *