Prawo mediów – czego dotyczy, jakie spory podejmuje?

Działanie mediów, to jakie treści mogą publikować i na jakich warunkach – jest określone przez prawo. Jakimi wybranymi zagadnieniami konkretnie zajmuje się prawo mediów?

Czym zajmuje się prawo mediów?

Definicja prawa mediów jest właściwie zawarta w jego nazwie. Chodzi tu więc o te przepisy prawa, które regulują funkcjonowanie mediów różnego rodzaju. Prawo mediów dotyczy np.: zwalczania nieuczciwej konkurencji (informaticalegis.com/uslugi/prawo-mediow/), a także funkcjonowania poszczególnych mediów i treści, jakie publikują. Mamy więc jego poszczególne gałęzie – prawo autorskie, prasowe, Internetu, reklamy.

Spory będące efektem działań mediów mogą być toczone zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi. Rolę sądów arbitrażowych mogą pełnić sądy instytucji samoregulacji runku, jak na przykład Rada Reklamy.

Najczęstsze spory dotyczą praw autorskich do utworów rozpowszechnianych w mediach, nieuczciwych reklam zamieszczanych przez konkurujące media, pobierania wynagrodzenia przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i naruszenia dóbr osobistych.

Czego dotyczy prawo prasowe?

Prawo prasowe oczywiście, jak nazwa wskazuje, dotyczy prasy. Termin ten obejmuje publikacje nie tworzące jednorodnej, zamkniętej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku i opatrzone stałym tytułem lub nazwą, bieżącym numerem i datą. Przepisy, o jakich tu mówimy, określają prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców, a także osób, które prasie udzielają informacji.

Jakimi kwestiami najczęściej zajmuje się prawo prasowe? Między innymi udzielaniem informacji i autoryzacją. Żeby móc opublikować i rozpowszechniać daną informację, dziennikarz musi uzyskać zgodę osoby, która jej udzieliła. Taka zgoda to właśnie autoryzacja. Osoba udzielająca informacji ma prawo zastrzec termin i zakres jej publikowania.

Czym zajmuje się prawo Internetu?

Prawo Internetu zajmuje się publikacjami elektronicznymi i wszelkimi aspektami funkcjonowania w sieci. Często dotyczy ochrony wizerunku w Internecie, także tej związanej z naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorcy. Ochrona taka wymaga nieraz interwencji u operatorów serwisów.

Prawo Internetu zajmuje się także ochroną danych osobowych i prywatności w Internecie, ochroną praw konsumenta w sieci, internetową administracją publiczną, a także cyberprzestępczością i niepożądaną aktywnością w sieci.

Prawo reklamy – czego dotyczy?

Również reklamy muszą spełniać pewne wymogi określone przepisami prawa, które mówią, czego nie wolno reklamować, oraz w jaki sposób nie powinno się tego robić. Prawo takie obejmuje trzy sfery. Pierwszą z nich jest reklama nieuczciwa. Prawo dąży do zwalczania takiej reklamy, która dla osiągnięcia zwiększenia popytu na produkt bądź usługę posługuje się nieuczciwymi metodami, takimi jak manipulacja, wprowadzanie w błąd, reklama ukryta lub uciążliwa.

Drugą sferą regulowaną prawnie jest reklama poszczególnych produktów. Niektóre z nich przepisy obarczają ograniczeniami, jeśli chodzi o ich promowanie. Pewnych produktów, takich jak alkohole mocne, tytoń czy leki na receptę, nie wolno reklamować, a reklama innych, na przykład piwa, obostrzona jest dodatkowymi warunkami.

Wreszcie trzecią grupą przepisów są te poświęcone reklamie w zależności od metody jej publikacji. Dotyczy to więc na przykład wymogów co do lokowania produktu w audycjach radiowych i telewizyjnych czy odpowiedniego oznaczenia reklamy w prasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *