Dostawca energii elektrycznej – jak go zmienić?

Płacisz bardzo wysokie rachunki za energię elektryczną? Chcesz nawiązać współpracę z dystrybutorem, który oferuje energię z odnawialnych źródeł? A może nie odpowiadają Ci dotychczasowe warunki płatności? Dowiedz się, jak zmienić dostawcę prądu.

Dowiedz się, jak zmienić sprzedawcę prądu!

Jak dowiedzieć się można ze strony internetowej TRMEW Obrót, zmiana dostawcy energii elektrycznej może być podyktowana wieloma czynnikami. Wśród najczęstszych powodów znaleźć można zbyt wysokie rachunki za prąd oraz chęć korzystania wyłącznie z prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł. Jak więc dokonać zmiany dostawcy krok po kroku? Ile to kosztuje? I jakie formalności należy załatwić?

Kto może zmienić dostawcę? Ile to kosztuje?

Dystrybutora prądu może zmienić każdy odbiorca, który dysponuje podpisaną umową z przedsiębiorstwem energetycznym. Zmiana sprzedawcy energii jest całkowicie bezpłatna.

Ile razy można zmienić sprzedawcę?

Nie ma żadnych odgórnie obowiązujących limitów dotyczących częstotliwości zmiany dostawcy energii elektrycznej. Jedyne ograniczenie nałożone jest na czas trwania procedur związanych z rozpoczętym procesem zmiany sprzedawcy.

Kiedy zaczyna obowiązywać umowa z nowym dostawcą?

Usługa aktywna jest od momentu wygaśnięcia umowy z poprzednim sprzedawcą, co gwarantuje odbiorcy niezakłócony i ciągły dostęp do energii elektrycznej.

Jak wygląda proces zmiany? Wyjaśniamy krok po kroku

Dla osób decydujących się na usługi TRMEW Obrót proces zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej wygląda następująco:

  1. Podpisanie umowy z przedstawicielem TRMEW Obrót S.A. na dostawę energii elektrycznej.
  2. Wypowiedzenie umowy z obecnym dostawcą. Punkt ten obejmuje wypowiedzenie umowy kompleksowej bądź jedynie umowy sprzedaży. Jeśli jest to pierwsza zmiana dostawcy, konieczne może się okazać wprowadzenie zmian w układzie pomiarowo-rozliczeniowym. Modernizacji dokonuje się na koszt operatora systemu dystrybucyjnego bądź samego klienta.
  3. W przypadku pierwszej zmiany dostawcy konieczne jest także podpisanie umowy dystrybucyjnej.
  4. Zgłoszenie zawartego porozumienia do operatora systemu dystrybucyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta.
  5. Rozliczenie wszystkich należności wynikających z umowy z dotychczasowym dostawcą energii.
  6. Rozpoczęcie procesu fakturowania przez przedstawicieli TRMEW Obrót S.A.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kupna lub sprzedaży energii elektrycznej? Odwiedź stronę internetową trmewobrot.pl!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *