Co warto wiedzieć o kredycie gotówkowym?

Nagła potrzeba remontu, wymiany niedziałających urządzeń RTV, AGD, wyprawka dziecka do szkoły, a może wakacje lub chęć sprawienia sobie jakiegoś wymarzonego prezentu? Realizując powyższe potrzeby, coraz częściej sięga się po kredyt gotówkowy. Trudno się temu dziwić – to prosty i szybki sposób na zdobycie dodatkowej gotówki.

Po zdecydowaniu się na skorzystanie z takiej formy dofinansowania warto skrupulatnie prześledzić i porównać ze sobą oferty różnych banków. Najważniejszym parametrem dobrego wsparcia pieniężnego jest cena, czyli oprocentowanie wraz z łącznym kosztem wszelkich ewentualnych prowizji i opłat. Kluczowa jest wysokość Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania – RRSO. Im niższa, tym atrakcyjniejsza propozycja. To jednak nie wszystko, gdyż w poszukiwaniu najlepszej oferty należy zwrócić uwagę na minimalną i maksymalną wysokość możliwej do pożyczenia kwoty, a także szczegółowe dane dotyczące rozłożenia rat. Santander Bank Polska umożliwia wzięcie kredytu gotówkowego rozplanowanego aż do 120 rat miesięcznych, dzięki czemu każda poszczególna płatność miesięczna staje się prawie nieodczuwalna.

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim bank ma obowiązek, czy to w formie tradycyjnej, czy elektronicznej, przedstawić klientowi formularz informacyjny. W dokumencie tym znajdują się wszystkie parametry świadczenia. Co ciekawe, ustawodawca przewidział również formę wizualną formularza tak, aby uniknąć ewentualnych praktyk pokroju „drobnego druczku”. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek pożyczki należy wobec tego pieczołowicie zaznajomić się z wszystkimi danymi.

Kredyt gotówkowy – ubezpieczenie, wakacje kredytowe i wcześniejsze spłaty

Promocje prezentowane przez banki często dotyczą nie samego kredytu, ale związanego z nim, dobrowolnego ubezpieczenia. Decydując się na dodatkowe zabezpieczenie, można zyskać w postaci mniejszych kosztów prowizyjnych lub pomniejszonego oprocentowania. Opcja ta będzie przydatna dla osób, które mogą przewidywać ewentualne problemy ze spłatą rat. W przypadku tego typu trudności obowiązek regulacji spoczywa na ubezpieczycielu. Nie zawsze jednak tak jest, dlatego konieczne jest dokładne zapoznanie się z umową o ubezpieczenie, w której w jasny sposób powinien być przedstawiony zakres działania podmiotu w przypadku trudności ze spłatami. Również nie zawsze wybranie zabezpieczenia zobowiązania jest korzystne dla kredytobiorcy na płaszczyźnie czysto finansowej.

Popularną możliwością są także tzw. wakacje kredytowe, czyli specjalny okres, w trakcie którego spłacanie rat zostaje zamrożone. To doskonałe rozwiązanie dla kredytobiorców, spodziewających się mniejszych dochodów w danym czasie. Często takim okresem mogą być chociażby wakacje w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zwykle jednak tzw. wakacje kredytowe wiążą się z dodatkowymi opłatami dla banku.

Przed innymi rozwiązaniami stoją osoby, które planują spłacić zadłużenie szybciej. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powstałym po złożeniu pytania prejudycjalnego w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wcześniejszej spłaty zobowiązania, kredytodawca musi umożliwić taką decyzję kredytobiorcy i jednocześnie w takim przypadku oddać wszystkie koszty proporcjonalnie obniżone. Dzięki interpelacji unijnej wszyscy obywatele państw członkowskich UE są w stanie dużo łatwiej skończyć swoją przygodę z wybranym kredytem gotówkowym bez konieczności wnoszenia wysokich, dodatkowych prowizji, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu.

Przygotowania do kredytu gotówkowego. W jaki sposób można budować pozytywną zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa, tzw. scoring, bezpośrednio decyduje o tym, czy i w jakiej wysokości może być przyznany danej osobie kredyt gotówkowy. Sposoby obliczania tego parametru są bardzo zaawansowane, a pod uwagę branych jest wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest wysokość osiąganych miesięcznych dochodów potencjalnego kredytobiorcy – naturalnie im wyższa, tym większa zdolność. To jednak nie wszystko – liczy się również rodzaj zatrudnienia (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) i jego stabilność. Trudność z uzyskaniem dodatkowych pieniędzy mogą mieć osoby, które posiadają długie przerwy w pracy bądź których staż pracy jeszcze nie przekroczył sześciu nieprzerwanych miesięcy.

Bardzo istotnym parametrem staje się także dotychczasowe zadłużenie. Planując wzięcie większego kredytu gotówkowego, warto czasem poczekać, aby wpierw spłacić bieżące zobowiązanie. Dzięki temu można zyskać lepszą ofertę od banku w postaci korzystniejszej prowizji i stopy oprocentowania. Ważnym czynnikiem jest charakter prowadzonego gospodarstwa domowego. Rodzice mający na utrzymaniu kilkoro latorośli, naturalnie będą mieć niższą zdolność.

Przed wypełnieniem wniosku o kredyt gotówkowy w miarę możliwości powinno się spłacić częściowo lub całkowicie karty kredytowe. Stopień wykorzystania istniejących na nich limitów również wpływa na oszacowanie zdolności kredytowej. W poszukiwaniu najlepszej oferty warto zwrócić się także do różnych banków, lecz i w tym należy zachować umiar. Dziesięć rozpoczętych analiz w dziesięciu instytucjach może zakończyć się fiaskiem z uwagi na to, że informacja o każdym badaniu automatycznie trafia do Bazy Informacji Kredytowej (BIK).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *