Wyceny spółek – czyli co?

Wycena spółki to bardzo skomplikowany proces, składający się z kilku etapów. Oczywiście powinny ją realizować osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie. Wycenę prowadzi się z wielu powodów. Niektóre z nich dotyczą sprzedaży firmy, inne transakcji połączenia spółek, a jeszcze inne są związane na przykład z postępowaniem upadłościowym.

Poszczególne etapy

Na początku każdej wyceny spółek należy zidentyfikować cel tego procesu oraz jego główny przedmiot. Kolejny krok to założenia wyceny i wybór odpowiedniej metody. Najdłużej trwającym etapem jest ten polegający na zebraniu danych i przyjęciu najważniejszych założeń, będących konieczną częścią składową każdej wyceny. Przed przygotowaniem ostatecznego raportu będziemy musieli jeszcze określić wartość wyceny. Można to zrobić na wiele różnych sposobów.

Różne podejścia

Do oszacowania wartości naszej firmy możemy wybrać kilka różnych sposobów: podejście dochodowe, majątkowe i porównawcze.

Dochodowe wyceny spółek stosuje się, gdy inwestorom zależy na tym by porównać cenę pojedynczej akcji do wartości całego przedsiębiorstwa, w momencie połączenia przynajmniej dwóch różnych firm oraz wtedy gdy zmienia się forma prawna w spółce. Warto także wiedzieć, że tę metodę dzielimy na konwencjonalną i niekonwencjonalną. Pierwsza odnosi się głównie do tak zwanych zysków zdyskontowanych, ostatnia jest stosowana raczej przy firmach nierentownych.

Majątkowe wyceny spółek odnoszą się do określenia wartości przedsiębiorstwa w tak zwanych sprecyzowanych jednostkach pieniężnych. Najczęściej wybiera się ją w sytuacji kiedy w niedalekiej przyszłości ma dojść do zmiany formy prawnej firmy. Jest wykorzystywana także wtedy, gdy w przedsiębiorstwie dochodzi do nieporozumień między członkami zarządu.

Ostatnia już metoda porównawcza, jak sama nazwa wskazuje polega na porównaniu wycenianej spółki i konkurentów. Żeby móc jej dokonać należy stworzyć listę konkurentów, do których będziemy się porównywać. Nie może być to jednak grupa przypadkowa. Musi być jak najbardziej zbliżona do naszej spółki, na przykład pod względem wielkości, ilości zatrudnionych osób itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *