Zarabiam 50 tys. PLN rocznie: Ile powinienem inwestować?

Bez względu na to ile pieniędzy zarobisz kwota, którą zainwestujesz każdego roku powinna zależeć od Twoich celów. Założenia inwestycyjne nie tylko zapewniają osiągnięcie celu, ale także motywację do trzymania się planu inwestowania.

Twoje cele inwestycyjne powinny być również oparte na tym ile możesz przeznaczyć na inwestycje. Z dochodów w wysokości 50.000 PLN koszty utrzymania mogą uniemożliwić inwestowanie tak dużo jak byś chciał, ale jeśli będziesz się koncentrował na celach, powinieneś być w stanie zwiększyć kwotę inwestycji w miarę wzrostu dochodów.

Postępując zgodnie z czterema kluczowymi krokami planowania finansowego możesz określić ile zainwestować na początek i stworzyć plan realizacji celów poprzez stopniowe zwiększanie kwoty inwestycji. Dla zilustrowania, ten konkretny przypadek dotyczy 30-letniej osoby zarabiającej 50.000 PLN rocznie z oczekiwanym wzrostem dochodu na poziomie 4% rocznie.

Kluczowe fakty

  • Inwestowanie części swoich pieniędzy może być dobrym sposobem na zwiększenie posiadanego majątku i opłacenie przyszłych potrzeb.
  • To w co inwestować i w ile zależy od dochodów, wieku, tolerancji ryzyka i celów inwestycyjnych.
  • Dla trzydziestolatka zarabiającego 50.000 PLN rocznie, cel w wysokości 1 miliona złotych oszczędności emerytalnych, wymaga odkładania 500 PLN miesięcznie. Powinno to umożliwić realizację celu przy założeniu średniego rocznego zwrotu w wysokości 6,5%.

Określ swoje cele

Mając 30 lat możesz mieć kilka celów do osiągnięcia. Mogą one obejmować założenie rodziny, posiadanie dzieci, zapewnienie tym dzieciom wykształcenia i przejście na emeryturę.

Jest to dużo jak na dochody w wysokości 50.000 PLN. Jednakże można spokojnie założyć, że dochód będzie wzrastał z biegiem lat, więc nie należy pozwolić, aby obecny dochód ograniczał cele. Musisz jedynie ustalić priorytety, zaś po ustaleniu planu inwestycyjnego wyznaczyć każdy cel oddzielnie. Dla przykładu załóżmy, że docelowo chcesz przejść na emeryturę w wieku 65 lat.

Po wprowadzeniu kilku założeń do kalkulatora emerytalnego, sugeruje on zapotrzebowanie na 1 milion złotych kapitału. To będzie Twój cel. Korzystając z kalkulatora oszczędności i zakładając średnioroczny zwrot w wysokości 6,5% musisz oszczędzać 500 zł miesięcznie począwszy od 30 roku życia. To Twój cel oszczędności. Następnym krokiem staje się stworzenie planu wydatków, dzięki czemu będziesz w stanie osiągnąć zamierzony cel.

Stwórz plan wydatków

Błędem wielu ludzi przy tworzeniu planu wydatków osobistych jest to, że określają swoje kwoty oszczędności na bazie miesięcznych wydatków co oznacza, że oszczędzają to, co pozostaje po pokryciu kosztów.

Niezmiennie skutkuje to rzadko realizowanym planem inwestycyjnym. Oznacza to, że nie ma możliwości zainwestowania pieniędzy jeśli wydatki są zbyt duże w danym miesiącu. Ludzie, którzy zamierzają osiągnąć założone cele odwracają proces i ustalają miesięczne wydatki wynikające z celów oszczędnościowych. Jeśli Twój cel oszczędności wynosi 500 złotych, wówczas kwota ta staje się Twoim pierwszym wydatkiem.

Jest to proste, jeśli ustawisz automatyczne potrącenie z Twojej wypłaty kwoty oszczędności na konto oszczędnościowe. Wymusza to konieczność zarządzania wydatkami mniejszymi o 500 zł miesięcznie.

Procent swoich dochodów

Większość osób zajmujących się planowaniem finansowym zaleca oszczędzanie od 10% do 15% rocznego dochodu. Cel oszczędnościowy w wysokości 500 zł miesięcznie wynosi 12% Twojego dochodu co uważane jest za kwotę odpowiednią dla Twojego poziomu zarobków.

Zakładając, że Twój przychód wzrasta średnio o 4% rocznie automatycznie zwiększa to kwotę Twoich oszczędności o 4%. W ciągu 10 lat Twoja roczna kwota oszczędności, która zaczęła się od 6.000 zł, wzrośnie do 8.540 zł na rok. W momencie gdy osiągniesz 55 lat, Twoje roczne oszczędności wzrosną do 16.000 zł rocznie. W ten sposób osiągniesz cel w wysokości 1 miliona zł w wieku 65 lat. Zaczynając od dochodu w wysokości 50.000 dolarów rocznie już dzisiaj.

Inwestuj zgodnie z własnym profilem ryzyka

Powyższy plan inwestycyjny zakłada średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 6,5%, która jest osiągalna w oparciu o historyczny zwrot z rynku akcji w ciągu ostatnich 100 lat. Zakłada ona umiarkowany profil inwestycyjny czyli inwestowanie w akcje spółek o dużej kapitalizacji.

Jeśli jesteś niechętny do podejmowania ryzyka lub wolisz stosować inwestycje, które są mniej zmienne niż akcje będziesz musiał obniżyć zakładaną stopę zwrotu, co będzie wymagało zwiększenia początkowej kwoty inwestycji.

Dla osób młodszych mamy dłuższy horyzont czasowy co może pozwolić na przyjęcie nieco większego ryzyka dla potencjału wyższych zwrotów. Następnie w miarę zbliżania się do celu emerytalnego prawdopodobnie będziesz chciał zmniejszyć zmienność portfela poprzez dodanie większej ilości inwestycji o stałym dochodzie. Koncentrując się na wskaźniku średniej rocznej stopy zwrotu na poziomie 6,5% powinieneś być w stanie skonstruować portfel inwestycyjny, który będzie odpowiadał Twojemu zmieniającemu się profilowi ryzyka, co pozwoli Ci utrzymać stałą miesięczną kwotę inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *