Windykacja należności. Jak skutecznie odzyskać pieniądze?

Problemy z odzyskiwaniem należności ma wielu przedsiębiorców. Nieodzyskiwalne długi na czas prowadzą często do zadłużania się firm, które potrzebują pieniędzy, by funkcjonować. W efekcie przedsiębiorca zaciąga własne długi, bo nie jest w stanie skutecznie odzyskać należności. Jak sobie z tym poradzić? Jak przebiega proces odzyskania długu? Na czym polega windykacja należności? Jak samemu skutecznie spłacać własne długi?

Windykacja długów – definicja

Czym jest windykacja? Dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a w szczególnym przypadku nawet zemstę. W praktyce to dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do rzeczy lub zapłaty a fachowo mówiąc, to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela. Windykacja może być prowadzona w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, czyli polegającego na takich działaniach, jak wzywanie do zapłaty, czy upominanie. Natomiast windykacja sądowa to dochodzenie zapłaty należności na drodze postępowania sądowego.

Większość dużych przedsiębiorstw posiada działy zajmujące się osobiście ściąganiem należności, mimo to często są wspomagane lub korzystają całkowicie z pomocy firm windykacyjnych.

Wyróżnia się dwa rodzaje windykacji ze względu na sposób postępowania wierzyciela z dłużnikiem:

  • Windykację miękką, która obejmuje łagodne formy odzyskiwania należności. W ramach tej windykacji wykonywane są telefony do dłużnika, wysyłane pisma z wezwaniem do zapłaty lub maile.
  • Windykację twardą, która zaczyna się w momencie, gdy windykacja miękka nie przyniosła skutków. Windykacja twarda obejmuje m.in. postępowanie sądowe czy komornicze, czy też wpisanie dłużnika do rejestrów dłużników.Windykacja twarda jest bardziej skuteczna w sytuacji, w której okaże się, że dłużnik nie ma środków do spłaty lub nie wykazuje żadnej woli współpracy.

Jak odzyskać należność?

Jak wygląda ścieżka windykacji należności? Możemy wyróżnić kilka etapów:

  • Najpierw musi dojść do powstawania długu, czyli do sytuacji, w której dłużnik nie spłaca należności w terminie. W dużych firmach gdzie panuje dynamika w obrocie dokumentami, czyli wystawiana jest duża ilość faktur i jednocześnie duża liczba faktury wpływa, łatwo jest przeoczyć którąś z nich. Dlatego zanim jeszcze dojdzie do powstawania zobowiązania, warto monitorować należności i nie bać się kontaktu z kontrahentem. Monitoring opiera się na łagodnych formach kontaktu – telefonach, wiadomościach, zindywidualizowanych wezwaniach do zapłaty.
  • Windykacja polubowna. Zanim dojdzie do bardziej doraźnych prób odzyskania należności lub postępowania sądowego, trzeba spróbować polubownie załatwiać sprawy. Wysyłanie wezwań do zapłaty, a także stworzenie harmonogramu spłaty długu, o ile tylko dłużnik jest skłonny podjąć dialog z wierzycielem jest dobrym pomysłem. Zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela postępowanie polubowne to najlepsza metoda windykacji należności. Pozwala odzyskać pieniądze bez żmudnego i kosztownego procesu sądowego. Daje możliwość spłacenia długów bez uszczerbku na reputacji w postaci wpisu do rejestrów dłużników czy postępowania komorniczego, rozwiązuje również problem niespłaconych długów w szybkim czasie.
  • Postępowanie sądowe jest etapem w sytuacji, kiedy polubowne formy odzyskania należności nie przynoszą skutku. W przypadku gdy dłużnik nie chce i nie zamierza utrzymywać kontaktu z wierzycielem, trzeba to udowodnić przed sądem. Pomoże to w szybszym, korzystnym wyroku.
  • Procedura egzekucyjna. W chwili gdy uzyskamy sądowy nakaz zapłaty można rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Tutaj wchodzi komornik, który otrzymuje wniosek o rozpoczęcie egzekucji razem z wyszczególnieniem działań, które ma podjąć, by odzyskać należność.

Jak zostanie przeprowadzona egzekucja komornicza?

Wyróżnia się trzy podstawowe formy egzekucji komorniczej:

  • Z rachunku bankowego
  • Z wynagrodzenia
  • Z mienia ruchomego lub nieruchomości

Najczęściej stosowana przez komorników jest egzekucja z rachunku bankowego. Konto bankowe jest uważane za jedno z najbezpieczniejszych form przechowywania pieniędzy. W momencie, gdy komornik otrzymuje pozwolenie na egzekucję, w pierwszej kolejności kontaktuje się z bankiem, informuje go o zaistniałej sytuacji, zajmuje nasze konto i obserwuje wszystkie przelewy na nie wpływające, które również ma prawo przejąć.

Egzekucja z wynagrodzenia jest również popularna oraz często stosowana w procesie windykacji komorniczej. W tym przypadku zakład pracy dłużnika zostanie poinformowany przez komornika, że część jego wynagrodzenia zostanie przekazana na spłatę długów. Istotną kwestią jest to, że komornik nie może zająć wynagrodzenia dłużnika, które jest równowartością pensji minimalnej obowiązującej w danym momencie.

Jeśli chodzi o egzekucję z ruchomości i nieruchomości dłużnika, sprawa jest bardziej skomplikowana i czasochłonna – dlatego jest to najrzadziej stosowana forma egzekucji. Jak przebiega? Najpierw następuje wycena własności dłużnika. W momencie kiedy jest to nieruchomość, to w księdze wieczystej powinna zostać zawarta informacja o wszczęciu egzekucji. Następnie dochodzi do licytacji sprzedaży mienia. Uzyskane w ten sposób środki zostają przeznaczone na uregulowanie zaległości.

Spłata długów – kancelaria windykacyjna

Długi najlepiej spłacać jak najszybciej. Gdy otrzyma się wezwanie do zapłaty, to warto od razu zainteresować się sprawą i nie czekać aż odsetki urosną do nieporządanych sum. Jeśli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe, nie należy unikać kontaktu z wierzycielem, ale spróbować wypracować harmonogram spłaty długu. Z kolei przy windykacji należności warto zaufać profesjonalnym firmom windykacyjnym, które przeprowadzą cały proces aż do skutecznego odzyskania długu.

Kancelaria Merkury – Odszkodowania & Doradztwo Prawne powstała w 2001 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku odszkodowań w Grudziądzu i okolic. Kancelaria prawna wraz z szerokim gronem specjalistów jest gotowa na najtrudniejsze sprawy. Oferując windykację należności podejmują szereg działań – od monitoringu należności i wpisania informacji negatywnej do rejestru informacji gospodarczej, przez windykację polubowną po wsparcie procesu sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *