Sposoby łagodzenia skutków zwolnień pracowników przy wsparciu firm zewnętrznych

Zwolnienia pracowników oprócz skutków ekonomicznych wpływają na efektywność pracy całej organizacji, jaką jest firma. Oprócz działań pracodawcy mogą powstawać sytuacje związane z oporem pracowników przed zmianami. Potrzebne jest specjalistyczne doradztwo i planowanie takich zmian.

Gdzie szukać profesjonalnego wsparcia w procesie zwolnień?

Właściciele firm i kadra kierownicza nie mają pełnej wiedzy o charakterystyce zwolnień podczas restrukturyzacji. Wiele, czynników wymaga szybkiej reakcji, aby nie pogorszyć istniejącego stanu i ochronić firmę przed dodatkowymi skutkami negatywnymi. W takich przypadkach warto zlecić cały proces doświadczonym doradcom z firm zewnętrznych. W zależności od wybranego rozwiązania może to być tylko doradztwo lub usługa gdzie outplacement będzie zawierał dużo większą skalę działań. W tym wypadku zlecający otrzyma gotowy plan działań i oddelegowane zostaną osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty harmonogramu procesu zwolnień.

Dostosowanie działań doradczych do potrzeb podmiotu gospodarczego

Sytuacje każdej firmy należy rozpatrywać indywidualnie. Zależy to od branży oraz modelu umów o pracę preferowanego w przedsiębiorstwie. Różne formy rozwiązań łatwo zobrazować na przykładzie oferty https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja. Prawidłowy proces przemyślanych i społecznie odpowiedzialnych zwolnień pracowników powinien zostać poprzedzony analizą, która będzie umożliwiała sformułowanie wniosków. Jednocześnie sprawdzana jest skuteczność przekazy informacji skierowanych do pracowników o przyszłych zmianach i pomocy dla pracowników. Takie działania zmniejszają ilość potencjalnych sytuacji kryzysowych i pozwalają na porozumienie się pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz pracownikami.

Indywidualna opieka nad osobami przed rozwiązaniem umowy o pracę

Najlepszym rozwiązaniem jest indywidualne doradztwo dla pracownika lub grupy osób przy zwolnieniach grupowych. Badane są możliwości znalezienia ofert pracy na rynku lokalnym oraz w razie konieczności opracowywane plany szkoleń. Wszystko to wykonywane jest po to, aby osoby zwolnione mogły nabywać nowe umiejętności. Takie wsparcie to również kreowanie dobrego wizerunku firmy w otoczeniu. Nową formą wsparcia jest wykonywanie rekrutacji wewnętrznej. Nowe działy firmy szukają pracowników wśród osób, których stanowiska zostały zrestrukturyzowane. W tym wypadku pracodawca może szybciej wprowadzić zmiany, ponieważ kandydaci tacy mają już wiedzę o specyfice i zasadach funkcjonowania firmy i jej struktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *