Rentowność i opłacalność inwestycji – analiza finansowa

Aby rzetelnie ocenić sens istnienia danego biznesowego projektu, konieczne jest zbadanie jego opłacalności. Mówiąc najprościej, zestawiamy korzyści z kosztami. Uruchamiając nowe przedsięwzięcia w firmie, myślimy o dodatkowym przychodzie. Celem może być także wprowadzenie nowych rozwiązań, które pozwolą na oszczędność. Rentowność mierzy się na wielu poziomach. Co trzeba o niej wiedzieć?

Rentowność w firmie

Rentowność wyraża się przeważnie w osiąganej marży gotówkowej lub procentowej. Decydując się na analizy finansowe, kluczowe jest rozpatrywanie marży w perspektywie długookresowej. Raczej nierealne jest to, że pozostanie ona niezmienna. Jeśli chodzi o poziom całego przedsiębiorstwa, miarą rentowności jest EBITDA (ang. earnings before interest, tax, depreciation and amortization). Jest to zysk operacyjny przed odjęciem innych kosztów lub dodaniem innych przychodów, np. koszty odsetek od zobowiązań, podatków. Wartość EBITDA jest wykorzystywana w wielu branżach. Wszystko ze względu na to, że najszybciej oddaje rentowność i sprzedaż w firmie. Nie może być ona jednak wykorzystywana w oderwaniu od innych parametrów, jak np. zadłużenie czy płynność.

Do oceny opłacalności najczęściej wykorzystuje się następujące wskaźniki:

  • ROI/ROA – zwrot z inwestycji,
  • IRR – wewnętrzna stopa zwrotu,
  • NPV – wartość bieżąca netto,
  • Payback – okres zwrotu z inwestycji.

Czym jest rotacja majątku?

Pojęciem, które warto znać, jest rotacja majątku. Przedsiębiorstwo nie powinno gromadzić gotówki na koncie firmowym. Środki pieniężne to narzędzie do wypracowania zysku. Nie mogą być zamrożone. Dobrym przykładem jest firma handlowa. Może ona mieć w ofercie setki rozmaitych produktów, a ich wartość na magazynie może wynosić łącznie 10 milionów złotych. Celem będzie rotacja magazynu na założonej marży, aby oczywiście zarobić. Są jednak produkty z dużą marżą i takie z mniejszą. Jedne sprzedają się lepiej, drugie gorzej. Konieczne jest zatem dopasowanie cen produktów i wartości magazynu, aby dana firma generowała jak największy zysk. Produkt, który ma dużo mniejszą marżę i wartość magazynową, może dawać więcej niż produkt, który źle się sprzedaje, czyli rzadko rotuje. Gdy firma zakończy rok z obrotem 20 mln złotych, może okazać się, że 90% obrotu wygenerowało 10% produktów. Niekoniecznie musi być to pożądana sytuacja.

W analizie finansowej wyróżnia się kilka wskaźników rotacji, które stosujemy na poziomie zarówno poszczególnych produktów, jak i całych kategorii, z perspektywy całej firmy oraz poszczególnych pozycji księgowej. Istnieją również bardziej złożone wskaźniki rotacji, które z kolei łączą w sobie wskaźniki płynności i zadłużenia. Przykładem jest np. Cash Conversion Cycle, czyli cykl konwersji gotówki.

Artykuł powstał we współpracy z eanaliza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *