Rejestr akcjonariuszy – o czym muszą pamiętać spółki?

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych sprawiła, że w 2021 roku akcje spółek ulegną dematerializacji. Wiąże się to z koniecznością wyboru przez nie podmiotu, który poprowadzi w ich imieniu Rejestr Akcjonariuszy. Jakie przedsiębiorstwa muszą wywiązać się z tego obowiązku? Na co powinny zwracać uwagę przy wyborze partnera? Postanowiliśmy nieco przybliżyć ten ważny temat.

Na czym polega dematerializacja akcji?

Dnia 1 marca 2021 roku wszystkie papierowe akcje utracą swoją ważność i zostaną wycofane z obiegu. W ich miejsce wejdą zapisy cyfrowe w Rejestrze Akcjonariuszy. Może być on prowadzony jedynie przez wąską grupę firm inwestycyjnych, takich jak: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Podmioty oraz osoby, które nie znajdą się w tym rejestrze nie będą uznawane za akcjonariuszy spółki.

Zawarte w nim będą wszystkie najważniejsze informacje zarówno o spółce, jak i jej akcjonariuszach. Niektóre dane będą jawne, co oznacza, że posiadanie nawet jednej akcji upoważnia do pełnego wglądu w rejestr. Dzięki temu będzie można poznać m.in.: imiona i nazwiska wszystkich udziałowców, ich adresy korespondencyjne oraz rodzaj i ilość posiadanych przez nich akcji.

Jak wybrać podmiot, który poprowadzi Rejestr Akcjonariuszy?

Wybór podmiotu, który poprowadzi Rejestr Akcjonariuszy musi nastąpić do 30 września 2020 roku. Do tego dnia musi zostać podpisana umowa, a spółka musi wezwać swoich udziałowców do złożenia akcji. Obowiązkowi temu podlegają wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, niezależnie od tego ilu akcjonariuszy posiadają. Przedsiębiorstwa muszą również dokonać odpowiednich zmian w swoich statutach. Za brak działania w tym zakresie grozi kara grzywny w wysokości do 20 tys. zł.

Usługa taka będzie płatna, więc wybór podmiotu musi być starannie przemyślany. Należy wybrać takiego partnera, który pomoże spółce przejść cały proces od A do Z oraz na bieżąco będzie aktualizował wszystkie wymagane dane. Akcjonariusze powinni mieć również stały i wygodny dostęp do rejestru, najlepiej za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dlatego warto zapoznać się z ofertą Domu Maklerskiego Q Securities, posiadającego niezbędne doświadczenie w prowadzeniu usług depozytowych, czytaj więcej – qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *