PROW – czym jest i jakie daje możliwości rozwoju gospodarstw rolnych?

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to szansa na pozyskania dodatkowej gotówki na rozwój gospodarstwa rolnego. Powstał on w zgodzie z rygorystycznymi dyrektywami unijnymi. Pobocznym celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony zasobów naturalnych. Duży nacisk kładzie się na ich racjonalne gospodarowanie. PROW 2014-2020 dąży przede wszystkim do zwiększenia konkurencyjności sektora rolniczego. Wszystko po to, aby osiągnąć stabilny rozwój obszarów wiejskich, który będzie bazował na nowoczesnych rozwiązaniach.

Priorytety PROW

PROW w latach 2014-2020 realizuje sześć głównych założeń, które zostały wyznaczone dla obszarów wiejskich na ternie całej UE. Pierwszym z nich jest usprawnienie transferu wiedzy, która niezbędna jest do efektywnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wszystko po to, aby wdrożyć innowacyjne rozwiązania, które są nie tylko przyjazne środowisku naturalnemu, ale również przedsiębiorcom rolnym. Drugim priorytetem jest zwiększenie rentowności gospodarstw. Zwiększenie wydajności bezpośrednio wiąże się z osiągnięciem wyższych zysków. PROW dąży także do poprawy organizacji łańcucha żywnościowego. Ponadto zwiększa on świadomość na temat zarządzania ryzykiem, które związane jest z każdą strategią rozwoju gospodarstwa rolnego.

Szczególny nacisk kładziony jest na ekosystem. Istotne jest to, aby rozsądnie wykorzystywać dostępne zasoby naturalne. PROW stara się również uniezależnić byt obszarów wiejskich od zmiany klimatu. Nie można także zapomnieć o działaniach związanych z gospodarką nisko emisyjną. Nie bez znaczenia jest promocja obszarów wiejskich.

Wsparcie finansowe

PROW 2014-2020 to wsparcie finansowe, które przyznawane jest na konkretny cel. Mogą starać się o nie rolnicy, którzy spełniają określone wymogi. Łącznie przewiduje się 15 różnych programów m.in. premie dla młodych rolników, modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne, tworzenie grup producentów i organizacji producentów, inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.

Problemy z PROW i innymi dotacjami

Wiele osób nie ma pojęcia, w jaki sposób pozyskać dodatkowe środki na rozwój gospodarstwa rolnego. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko osób starszych, ale również młodych. Być może problemem jest w tym przypadku ogromna ilość formalności. Wiele zapisów może być niezrozumiała. Ponadto duże znaczenie ma poprawność uzupełnionych dokumentów. Każdy błąd może spowodować odrzucenie złożonego wniosku. Z drugiej strony są to pieniądze, które skutecznie mogą pomóc w rozwoju gospodarstwa. Czasem dotacja jest dla małych gospodarstw jest to jedyna szansa na modernizację. Kolejną kwestią związaną z dotacjami jest ich ograniczona ilość. Często zdarza się taka sytuacja, że brakuje środków dla wszystkich chętnych. Cóż robić w takiej sytuacji?

Jak nie dotacja to co?

Na rynku finansów rolniczych pojawiła się nowa opcja – kredyt z gwarancją COSME. Kredyty z gwarancją COSME są formą wsparcia rolników w uzyskaniu finansowania. Gwarancja COSME jest zabezpieczeniem kredytu, w przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca go w terminie. Więcej informacji na temat kredytu z gwarancją COSME https://agrofundusz.pl/kredyt-z-gwarancja-cosme/.W takim przypadku gwarant – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, zapewnia spłatę gwarantowanej części kredytu. Kredyty z gwarancją COSME umożliwiają uzyskanie finansowania do 550 000 zł, okres kredytowania wynosi do 144 miesięcy przy prowizji od 0%.

Zalety kredytu z gwarancją COSME

Korzystając z bezpłatnej pomocy wyspecjalizowanej firmy, jaką jest Agro Fundusz, możemy uzyskać w krótkim czasie kredyt z gwarancją do 80% wartości kredytu. Kolejnymi atutami są elastyczna spłata, niska prowizja od 0%, szybka decyzja kredytowa, minimum formalności oraz brak konieczności zastawiania majątku. Kredyt z gwarancją COSME to doskonała alternatywa dla rolników, którzy nie mogą korzystać z pomocy de minimis lub nie chcą z niej korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *