Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, powszechny system oszczędzania, w którym zgromadzone środki pracowników mają charakter prywatny i są dziedziczone. Co warto wiedzieć o pracowniczym programie kapitałowym?

Kapitałowe plany pracownicze, zgodnie z podpisaną 4 października 2018 roku Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, wejdą w życie już 1 lipca tego roku.

Czym jest program PPK? Plany Kapitałowe będą powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem oszczędzania przeznaczonym dla osób, które bez względu na formę zatrudnienia, opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. To system, w którym na dodatkową emeryturę zatrudnionych osób co miesiąc odkładać będą pracownicy i pracodawcy, a raz na rok – również państwo.

Pracownicze Plany Kapitałowe – składki

Osoba zatrudniona i biorąca udział w programie odprowadza składkę podstawową w wysokości 2 proc. wartości wynagrodzenia brutto i nieobowiązkową, tzw. dodatkową wynoszącą do 2 proc. wartości wynagrodzenia brutto.

Warto jednak zaznaczyć, że pracownik, który ma niskie wynagrodzenie – tzn. nieprzekraczające 120 proc. minimalnego wynagrodzenia – może odprowadzać składkę niższą niż 2 proc. wynagrodzenia przy czym nie może być ona niższa niż 0,5 proc. wynagrodzenia.

Również pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek. Wysokość składki podstawowej – obowiązkowej, wynosi 1,5 proc. pensji brutto pracownika, a dodatkowej, dobrowolnej – do 2,5 proc. pensji.

Składki na rzecz przyszłej, dodatkowej emerytury osób zatrudnionych odkładać będzie także państwo. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł wypłacaną uczestnikowi programu na konto PPK w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału. Oprócz tego na indywidualny rachunek uczestnika PPK będzie co roku wpływała tzw. dopłata roczna w wysokości 240 zł.

Na jaką dodatkową emeryturę może liczyć uczestnik programu? Osoba, która przystąpiła do PPK w wieku 25 lat i do 65. roku życia odprowadzała składki podstawowe od wynagrodzenia 3 tys. zł brutto otrzyma comiesięczny dodatek w wysokości 486 zł. W przypadku gdy zdecyduje się na odprowadzanie składek dodatkowych – wówczas będzie to 730 zł miesięcznie. W internecie dostępne są liczne tabele PKK przedstawiające wysokość składek. Chętni mogą również w prosty sposób oszacować dodatkowe oszczędności w PPK za pomocą kalkulatora PPK na stronie PKO TFI.

Instytucję finansową, która będzie zarządzała pieniędzmi pracowników wybiera pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Zarządzać środkami pracowników może towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne, bądź zakład ubezpieczeń na życie. Więcej informacji o działaniu pracowniczych planów kapitałowych dostępnych jest na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *