Pełnomocnik IATF – jakie zadania wykonuje?

ITAF 16949:2016 to specyfikacja techniczna dla systemów zarządzania jakością w sektorze motoryzacyjnym. Stała się jednym z najczęściej stosowanych standardów międzynarodowych w przemyśle, harmonizując różne systemy oceny i certyfikacji w globalnym łańcuchu dostaw. Pełnomocnik ITAF ma za zadanie kontrolowanie tych procesów oraz usprawnienie ich dzięki zastosowaniu licznych narzędzi, w tym audytów.

Na jakich etapach pełnomocnik IATF jest potrzebny?

Struktura IATF 16949 jest podzielona na kilkanaście sekcji. Pierwsze z nich są wprowadzające, a kolejne zawierają wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Wyznaczają one także kolejność działań, jakie powinny być podjęte w firmach, by ich funkcjonowanie było zoptymalizowane i efektywne. Pełnomocnik ITAF ma za zadanie przedstawienie ich w taki sposób, by system zarządzania jakością został wprowadzony dokładnie w tych obszarach, które tego najbardziej wymagają.

Pełnomocnik IATF to funkcja, która może być kluczowa dla powodzenia biznesu. Osoby, które są zainteresowane szkoleniem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016/.

Obszary, w których działa pełnomocnik ITAF, to np.:

  • Przywództwo – żąda od kierownictwa wykazania się przywództwem i zaangażowaniem w SZJ wraz z określeniem odpowiedzialności korporacyjnej i polityki jakości. Pełnomocnik IATF i osoby odpowiedzialne za zarządzanie personelem muszą również przypisać właścicieli procesów wraz z innymi rolami i obowiązkami.
  • Wsparcie – opisuje wymagania dotyczące zasobów i procesów wspierających niezbędnych do skutecznego zarządzania jakością. Dotyczy ludzi, infrastruktury, środowiska pracy, monitorowania i pomiaru zasobów, wiedzy organizacyjnej, kompetencji, świadomości, komunikacji i udokumentowanych informacji.
  • Działanie – obszar, w którym pełnomocnik IATF działa najintensywniej. Ta sekcja zawiera wymagania dotyczące planowania, przeglądu produktu, projektowania, zakupu, tworzenia oraz kontrolowania sprzętu używanego do monitorowania i pomiaru produktu lub usługi.
  • Ulepszenie – określa wymagania dotyczące ciągłego doskonalenia SZJ, w tym te dotyczące niezgodności i działań naprawczych, rozwiązywania problemów i procesów zabezpieczających przed błędami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *