Naruszenie praw autorskich

W czasach, gdy Internet na stałe zagościł w życiu niemal każdego człowieka, mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, w których popełniane są różnego rodzaju wykroczenia. Jednym z notorycznych tego typu przypadków jest łamanie praw autorskich. Co ważne, w bardzo wielu przypadkach jest to działanie wynikające z nieświadomości samych użytkowników.

Czym jest naruszenie praw autorskich?

Zgodnie z artykułem 1, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Naruszeniem praw autorskich nazywa się każde korzystanie z utworu chronionego prawem autorskim bez podstawy prawnej lub bez upoważnienia uprawnionego. Wyjątkiem jest tzw. dozwolony użytek osobisty. W takim przypadku utwór musi pochodzić z legalnego źródła i można z niego korzystać wyłącznie w celach osobistych (nie może być rozpowszechniany zarówno komercyjnie jak i niekomercyjnie).

Nawet jeśli przy utworze nie widnieje dopisek „wszystkie prawa zastrzeżone” lub znaczek © (copyright), nie oznacza to, że nie jest on chroniony przez prawo. Podobnie jest w przypadku zdjęć, na których umieszczono bądź nie znak wodny. Stąd, bardzo często błędnemu przekonaniu ulegają osoby, które kopiują fotografie z Internetu. Te utwory również w zdecydowanej większości posiadają prawa autorskie.

Symbolem używanym jako oznaczenie praw autorskich do nagrań muzycznych jest ℗ (Sound Recording Copyright Sign).

Co ochrania prawo autorskie?

Nawet jeśli utwór nie jest ukończony, to nabywa on prawa autorskie z chwilą jego ustalenia. Sama ochrona natomiast przysługuje twórcy niezależnie od wykonania jakichkolwiek formalności.

Chronionymi przez prawa autorskie są utwory:

 • plastyczne i fotograficzne
 • muzyczne i słowno-muzyczne
 • literackie, naukowe i publicystyczne
 • programy komputerowe
 • lutnicze
 • choreograficzne i pantomimiczne
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne
 • audiowizualne (w tym filmowe)
 • reklamowe
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne
 • wzornictwa przemysłowego

Ochroną prawa autorskich nie są objęte pomysły, odkrycia, koncepcje matematyczne, metody i zasady działania oraz procedury. Objęty nią może być tylko i wyłącznie sposób wyrażenia.

Prawa autorskie wygasają po 70-ciu latach od śmierci twórcy. Są zbywalne i podlegają również dziedziczeniu.

Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych

W przypadku naruszenia praw autorskich, twórca może wystąpić z roszczeniami w formie nakazowej oraz odszkodowawczej. Autor w tym przypadku może żądać:

 • zaniechania naruszeń
 • usunięcia skutków naruszenia i naprawienia wykonanej szkody
 • zapłacenia określonej sumy pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy
 • wydania nabytych korzyści

Jeśli padliśmy ofiarą kradzieży lub przywłaszczenia naszych praw autorskich przez osoby trzecie, powinniśmy skontaktować się z kancelarią adwokacką, która pomoże nam dochodzić naszych praw w sądzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *