Kursy dla księgowych – co oferują i jak je zdobyć?

Na polskim rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert pracy dla księgowych. Wiele osób, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia czy studiów, które ukończyli, decydują się właśnie na tę ścieżkę kariery. Warto jednak zauważyć, że aby liczyć się w walce o awanse czy zmianę firmy na bardziej pożądaną, warto wyróżniać się na tle swoich kontrkandydatów. Jak to zrobić? Na pewno jedną z najlepszych opcji są właśnie kursy i szkolenia skierowane do księgowych.

Niezależenie od tego, czy zaczynamy swoją karierę jako księgowy, czy nawet mamy ją dopiero w planach lub chcemy uzyskać awans na wysokie i znacznie lepiej płatne stanowisko – w każdym z tych przypadków kursy okażą się właściwą drogą, chociaż w każdej z wymienionych sytuacji sprawdzi się inny z nich.

https://instytut.skwp.pl/

W tym przypadku warto zapoznać się z ofertą Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych, działającym przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – w swojej rozbudowanej ofercie kursów, szkoleń i seminariów posiadają oni m.in. 4 kursy, skierowane dla księgowych na różnym stopniu swojej drogi zawodowej. Kolejny kurs jest kontynuacją poprzedniego, dzięki czemu znakomicie się one uzupełniają i mogą okazać się idealnym wsparcie na całej naszej zawodowej ścieżce.

Kurs dla kandydatów na księgowego

Kurs, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest dla osób, które dopiero chcą zostać księgowymi. Idealnie sprawdzi się więc w przypadku osób, które ani nie posiadają doświadczenia, ani nawet kierunkowego wykształcenia. Zajęcia trwają 82 godziny i odbywają się w Warszawie. Cena kursy zaczyna się od 1746 zł – tyle wynosi ona dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Istnieje opcja rozłożenia jej na wygodne dla kursanta raty. Celem całego kursu I-stopnia jest przygotowanie osób w nim uczestniczących do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Chociaż aby wziąć udział w kursie, nie jest wymagane doświadczenia, przed kandydatami stawia się kilka wymagań, do których należą:

– co najmniej średnie wykształcenie,
– rozumienie znaczenia przestrzegania etycznych norm oraz zasad w pracy zawodowej księgowego,
– uznanie potrzeby ustawicznego zawodowego doskonalenia przez cały okres pracy jako księgowy,

Kurs obejmuje zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne, natomiast kursanci otrzymują również wszelakie niezbędne materiały do nauki. Kurs zostanie zaliczony, gdy kursant pojawi się przynajmniej na 70% zajęć, zaliczy wszystkie zlecone mu prace kontrolne, a następnie zda końcowy egzamin na przynajmniej 30% możliwych do zdobycia punktów.

Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego

W tym przypadku kurs przyrzeczony jest już dla osób, które posiadają albo pierwsze doświadczenie, albo wiedzę podpartą konkretnym doświadczeniem. Kurs jest też bardziej rozbudowany i w jego trakcie odbywa się znacznie więcej zajęć – w tym przypadku uczestnicy odbędą ich aż 200 godzin. Kurs odbywa się na terenie Warszawy, ceny natomiast zaczynają się od 3843 zł. Jest możliwość rozłożenie ich na raty.

W tym przypadku również przed kursantami zostały postawione wymagania. Zaliczają się do nich te z kuru dla kandydatów na księgowych, opisane powyżej, oraz:
– kursant musi posiadać umiejętności oraz wiedzę potwierdzone przez posiadanie tytuły technika rachunkowości albo zaświadczenie z kursu kandydata na księgowego lub z kursu organizowanego przez Stowarzyszenie, opisanego powyżej.

Istnieje opcja potwierdzenia wiedzy i umiejętności za pomocą innych certyfikatów, jednak muszą one zostać indywidualnie zatwierdzone.

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – samodzielnego księgowego

Oto kolejna część kursu. Przeznaczona jest ona znów dla księgowych z większym doświadczeniem lub wyższym wykształcenie. Liczba godzin znów jest większa, niż w przypadku kursu II-stopnia i wynosi aż 212 godzin. Cena samego kursu zaczyna się od 4045,5 zł – oczywiście znów istnieje opcja rozłożenia płatności na raty. Zajęcia odbywają się w Warszawie.

W przypadku kursu III-stopnia kandydata obowiązują wymagania stawiane przed kursantami kursu I- stopnia oraz kursant musi potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności za pomocą:

– ukończonego kursu II-stopnia, opisanego powyżej,
– ukończonego kursu specjalisty ds. rachunkowości,
– certyfikatu księgowe, który został wydany przez ministerstwo Finansów.
– tytułu magistra o specjalności rachunkowość lub licencjata o specjalności rachunkowość,

Zasady zaliczenia wyglądają podobnie, jak w przypadku kursu I-stopnia – kursant musi pojawić się na 60% zajęć, zaliczyć zlecone prace kontrole oraz zaliczyć egzamin końcowy na przynajmniej 30%.

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Oto ostatni z kursów, które Stowarzyszenie ma do zaproponowania. W jego trakcie odbywa się aż 160 godzin zajęć (znów na terenie Warszawy), a ceny kursu zaczynają się od 3195 zł. Istnieje opcja rozłożenia tej kwoty na raty.

Przed kandydatem stawia się następujące wymagania:
– ukończony opisany powyżej kurs III stopnia.

Istnieje jeszcze opcja zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę (wiedza z zakresu kursu III-stopnia), jednocześnie trzeba jednak posiadać 2 lata doświadczenia w rachunkowości (wykształcenie wyższe) lub 5 lat (wykształcenie średnie).

Zapraszamy do poznania szczegółów poszczególnych kursów oraz zapoznania się z pozostałą częścią oferty. Gwarantujemy, że szkolenia i kursy Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych będą znakomitym krokiem w dalszej karierze zawodowej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *