Księgowość dawniej, a teraz

W ciągu ostatnich lat oblicze księgowości znacznie się zmieniło. Obecnie zadania i rozrachunki, które zajmowały kilka dni, można zrealizować w kilka sekund. Nie jest to zasługa wyłącznie komputera i kalkulatora, czy też podnoszonej z każdym rokiem wiedzy księgowych. Oczywiście te składowe są niezbędne w codziennej pracy w księgowości, jednak najbardziej pracę księgowych, np. w biurach rachunkowych, wspomaga program do pełnej księgowości dla biura rachunkowego. Znacznie ułatwia i przyśpiesza pracę. Przykładem takiego programu może być RAKS, który już od lat służy polskim księgowym.

Księgowość kiedyś

Kiedyś księgowy nie miał do dyspozycji ani komputera, ani nawet kalkulatora. Co więcej, księgowy pracujący dla danego przedsiębiorcy nie mógł przejrzeć i zapoznać się ze wszystkimi dokumentami elektronicznie. Zazwyczaj zapoznanie się z dokumentacją trwało bardzo długo. Była ona przechowywania w pudłach, a jej ilości były przytłaczające. Często do zapoznania się z dokumentami i uporządkowania ich potrzebny był asystent księgowego. Kiedyś rozliczenia księgowe trwały znacznie dłużej, wymagały dużych nakładów pracy oraz ogromnej wiedzy.

Ponadto niezbędna była także przestrzeń, gdyż dokumenty zajmowały sporo miejsca. Warto dodać, że obecnie rola księgowego jest znacznie większa niż kiedyś. Teraz z tym stanowiskiem związana jest większa odpowiedzialność i więcej obowiązków. Jest on też bardziej wtajemniczony w kluczowe sprawy firmy. Ciężko zatem wyobrazić sobie funkcjonowanie działów księgowych i biur rachunkowych bez komputerów i odpowiedniego oprogramowania księgowego.

Program do pełnej księgowości dla biura rachunkowego

Obecnie na rynku dostępne są na szczęście programy komputerowe, które umożliwiają prowadzenie pełnej księgowości. Jednym z nich jest program RAKS. Jest on indywidualnie dopasowany do użytkownika, dlatego też już na wstępie są prowadzone działania mające na celu stworzenie programy dedykowanego dla danej firmy. W związku z tym analizuje się, a następnie określa obszary wymagające wsparcia.

Ponadto klient uzyskuje pomoc w doborze odpowiednich funkcji programu, po uprzednim przedstawieniu ich. Następnie taki program księgowy zostaje wdrożony. Jest to poprzedzone instruktażem dla użytkowników. Kiedyś ciężko w ogóle było sobie wyobrazić takie szczegółowe przygotowanie, które zapewni system dostosowany do danego rodzaju księgowości i potrzeb firmy. Dziś wystarczy podjąć współpracę z dostawcą systemu, a wiele czynności zostanie przeniesionych na system.

Zalety programów księgowych

Programy księgowe nie tylko skracają czas pracy i usprawniają ją. Zapewniają one dokładne rozliczenia, gdyż nie są tak omylne, jak człowiek. Ich kolejną zaletą jest fakt, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami. Jest to możliwe dzięki stałej aktualizacji programu pod tym kątem. W związku z tym nawet w przypadku niedopatrzenia lub przeoczenia zamiany przepisów, system sam powinien wprowadzić odpowiednie parametry. Właśnie na tej zasadzie działa program RAKS, pozwalając swoim użytkownikom na korzystanie z programu zgodnego z aktualnym prawem. Dodatkowo program RAKS pozwala na sprawną wymianę informacji pomiędzy modułami systemu, które w rzeczywistości odpowiadają danym działom przedsiębiorstwa. Dzięki temu dokumentacja firmowa jest jednolita i zgodna pod względem księgowym.

Jak widać, czasy się zmieniły i nie ma co się bronić przed postępem. Są to w końcu zmiany na lepsze, które pozwalają na szybszą realizację zadań. Dzięki programom księgowym już na dobre zmieniło się oblicze księgowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *