Konsumenckie bazy danych B2C. Krótka charakterystyka

Baza danych B2C, czyli baza konsumencka, jest dla przedsiębiorcy źródłem informacji o obecnych i potencjalnych klientach oraz elementem niezbędnym do prowadzenia kampanii mailingowych, telemarketingowych itd. Tworzenie, analiza i wykorzystanie konsumenckich baz danych to zadanie wymagające, jednak korzyści płynące z takich działań wielokrotnie przewyższają ich koszty.

Budowa bazy danych B2C

Współczesne bazy danych to elektroniczne zbiory informacji niezbędnych do nawiązania i podtrzymania relacji z klientami. Tworzone są za pomocą specjalnych programów komputerowych (np. Access), a w zależności od sposobu wykorzystania mogą być przechowywane w plikach różnych formatów, m.in. Excel, txt, CSV czy FTP. Marketingowa baza danych jest zbiorem rekordów (danych kontaktowych i nie tylko), sortowanych wg rozmaitych kryteriów, takich jak wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zatrudnienie, zainteresowania itp. Segmentacja danych w bazie ułatwia ich wyszukiwanie i filtrowanie, co z kolei pozwala na użycie rekordów do różnych celów.

Pozyskiwanie baz danych realizowane jest na rozmaite sposoby. Podczas gdy bazy biznesowe częściej opłaca się kupić w tzw. hurtowni danych, bazy konsumenckie na potrzeby przedsiębiorstw zajmujących się detaliczną sprzedażą towarów i usług zwykle tworzone są od podstaw. Takie podejście wynika przede wszystkim z konieczności głębszego profilowania odbiorców i specyfiki poszukiwanych informacji. Budowę nowej bazy danych B2C również można powierzyć firmie zewnętrznej. Usługi sprzedaży baz danych, budowy nowych baz i ich aktualizacji świadczy PanoramaDanych. Kupując bazę marketingową, np. do mailingu, można też zlecić firmie pełną obsługę planowanej kampanii.

Wykorzystanie konsumenckich baz danych

Dobra baza danych B2C, jako bezcenne źródło wiedzy o klientach, umożliwia prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych przede wszystkim poprzez możliwość personalizacji przekazu. Indywidualne przygotowanie treści jest szalenie ważne właśnie w kontekście relacji z klientem detalicznym, który niechętnie angażuje się w działania niezwiązane z jego zainteresowaniami. Właśnie dlatego konsumencka baza danych powinna po pierwsze – być aktualizowana o informacje dotyczące zachowań klientów, a po drugie – wykorzystywana do bieżącej analizy zmieniających się potrzeb odbiorców i ich zachowania.

Analizy baz danych pod kątem zachowania odbiorców służą nie tylko optymalizacji przekazu marketingowego, ale też do modelowania strategii biznesowej przedsiębiorstw. Analitycy baz danych dysponują narzędziami, umożliwiającymi np. sprawdzenie aktywności klientów i przewidywanie poziomu transakcji w nadchodzących okresach. Takie informacje mają nieocenioną wartość dla przedsiębiorców, którzy na ich podstawie mogą szybko reagować przez dostosowanie strategii biznesowej do zmieniających się okoliczności rynkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *