Kiedy zdecydować się na separację a kiedy na rozwód?

Przed podjęciem decyzji o separacji lub rozwodzie należy rozważnie przemyśleć swoją relację z partnerem, jak wyglądają nasze plany na przyszłość oraz jakie będą konsekwencje naszych działań dla najbliższej rodziny. W tym artykule omówimy kiedy lepiej zdecydować się na separację a kiedy na rozwód.

Separacja a rozwód

Należy być świadomym, że separacja nie jest tożsama z rozwodem. Chociaż główną przesłanką do separacji, jak i rozwodu jest rozkład pożycia małżeńskiego, to pociągają one za sobą inne skutki. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej sytuacji w procesie ustalone zostaną takie kwestie, jak alimenty, opieka nad dzieckiem czy sprawy majątkowe, jednakże po orzeczeniu separacji nie ma możliwości zawarcia kolejnego związku małżeńskiego.

W przypadku separacji rozkład pożycia, chociaż całkowity, to nie musi być trwały. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że aktualna sytuacja między małżonkami może ulec zmianie, to rozwód nie zostanie orzeczony. Nie zmieni tego również wniosek o rozwód za zgodą obojga małżonków. Jeżeli sąd uzna, iż rozpad więzi nie jest trwały to zostanie podjęta decyzja o tymczasowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, czyli o separacji.

Rozwód może być orzeczony jedynie, gdy rozpad pożycia małżeńskiego jest nie tylko zupełny, ale również nieodwracalny. Oznacza to, iż pomiędzy małżonkami nie istnieje żadna charakterystyczna relacja dla prawidłowo funkcjonującego małżeństwa, zanikły wszystkie więzi psychiczne, fizyczne, jak i majątkowe oraz nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zmianę tej sytuacji.

Decydując się na separację

Separacja małżeńska może być dobrym sposobem, aby spojrzeć na swój związek z nowej perspektywy. Odpowiedni czas na przemyślenie sytuacji pozwoli na nabranie dystansu do zdarzeń, które przyczyniły się do decyzji o rozstaniu. Być może dzięki takiemu rozwiązaniu z czasem uda się przywrócić pożycie małżeńskie – mówi adwokat Paweł Szajdak, specjalista z zakresu prawa rodzinnego.

Ponadto uzyskanie orzeczenia o separacji jest znacznie prostsze aniżeli rozwód, który wymaga od małżonków udowodnienia przed sądem trwałości rozpadu pożycia.

Należy pamięć, iż sąd nie może orzec separacji, jeżeli w jej wyniku mogłoby dojść do pokrzywdzenia wspólnych małoletnich dzieci, jeżeli wyrok taki byłby sprzeczny z podstawowymi zasadami współżycia społecznego, przykładowo w czasie ciężkiej choroby jednego z małżonków oraz jeżeli orzeczenia o separacji domaga się jedynie ten małżonek, który jest odpowiedzialny za problemy w związku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *