Kancelaria adwokacka w sprawach karnych gospodarczych

Wiele osób zapytanych myśląc o prawie karnym rozumie je jako zbiór przepisów penalizujących niepożądane zachowania w społeczeństwie. Jest to podejście zdecydowanie prawidłowe, jednak gdyby kilka osób miało wskazać jakie konkretne czyny są penalizowana, ich katalog byłby zapewne znacząco zawężony względem faktycznego zbioru czynów zasługujących na karę w myśl ustawodawcy. Przestępstwo kojarzy się bowiem z takimi czynami, o których najczęściej słyszymy, jak przykładowo zabójstwo, kradzież, naruszenie nietykalności cielesnej itp. Realny katalog przestępstw jest jednak mniej oczywisty. Wśród przestępstw znajdują się bowiem przestępstwa gospodarcze, które charakteryzują się większym stopniem skomplikowania. Osoba prowadząca działalność gospodarcza może całkowicie nieświadomie popełnić czyn, który uznany może zostać za przestępstwo. W takich wypadkach konieczna jest dobra kancelaria adwokacka.

Wiedza i doświadczenie

Kancelarie adwokackie zajmujące się prawem karnym gospodarczym muszą zatrudniać najlepszych prawników łączących wiedzę merytoryczną z różnych gałęzi prawa z wiadomościami praktycznymi. Prawo karne gospodarcze penalizuje bowiem zachowania dotyczące działań na rynku. Bardzo często wynikają one z faktur, aktów wewnętrznych lub wydanych poleceń służbowych. Prawnik, który chce zajmować się takimi sprawami doskonale musi orientować się z tego powodu w prawie cywilnym i prawie spółek handlowych. Oprócz tego musi świetnie odnajdywać się na sali sądowej, co jest najbardziej jaskrawym elementem prawa karnego. Nie można także zapominać o elementach wiedzy ekonomicznej- w niektórych przestępstwach gospodarczych oceniana jest też efektywność ekonomiczna podejmowanych działań w ramach działalności gospodarczej.

Kancelaria z doświadczeniem

Dobra kancelaria adwokacka zajmująca się prawem karnym gospodarczym nie może pozwolić sobie na brak doświadczenia albo przygotowania. Dlatego w wypadku takiej konieczności, najlepiej jest wybrać specjalistów zajmujących się głównie tego typu sprawami. Jeżeli kogoś interesuje taka kancelaria adwokacka Wrocław powinien być świetnym miejscem na poszukiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *