Jeśli się rozwodzisz, pamiętaj o swoich prawach!

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu każdego człowieka, wiąże się bowiem z wieloma negatywnymi emocjami, takimi jak złość, żal i niepewność o swoją przeszłość. W praktyce często okazuje się, że to kobiety bardziej obawiają się rozstania niż mężczyźni. To one bowiem często są stroną w małżeństwie, która poświeciła się wychowaniu dzieci kosztem pracy zawodowej, a nawet kiedy pracują, zarabiają znacznie mniej od swoich partnerów. W związku z tym często obawiają się, że nie poradzą sobie z utrzymaniem siebie i dzieci, kiedy zostaną same. Zamiast tkwić w nieudanym związku, warto poznać swoje prawa i przekonać się, że rozwód wcale nie musi być tak straszny, jak nam się wydaje.

Alimenty na dzieci przed orzeczeniem sądu o rozwodzie

Często, zanim sprawa rozwodowa trafi do sądu, mija kilka miesięcy. Zazwyczaj jednak małżonkowie rozstają się wcześniej, co może skutkować tym, że strona pod opieką, której pozostają wspólne dzieci, straci źródło ich utrzymania. Co prawda sąd ma obowiązek ustalić w wyroku rozwodowym alimenty na wspólne dzieci, jednak nie oznacza to, że trzeba czekać do tego czasu, żeby je uzyskać. Sprawę o alimenty można wnieść znacznie wcześniej, nawet zanim jeszcze złożymy pozew o rozwód. Pozwala na to prawo rodzinne i opiekuńcze. Adwokat w takim wypadku pomoże nam załatwić wszelkie niezbędne formalności. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że jeśli sąd przyzna nam alimenty, będziemy móc z nich korzystać przed i w trakcie sprawy rozwodowej, która może ciągnąć się przez wiele miesięcy.

Alimenty od współmałżonka

Sąd ma obowiązek orzec, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, może tego zaniechać tylko na zgodny wniosek oby stron. Kwestia winy jest jednak bardzo ważna, jeśli chcemy ubiegać się o alimenty na siebie od drugiego małżonka. Jeśli jedna ze stron zostanie uznana bowiem za wyłącznie winną zakończenia małżeństwa, współmałżonek może żądać od niej dożywotnich alimentów na siebie. Może to zrobić w sytuacji, gdy w związku z rozwodem nastąpiło obniżenie jego poziomu życia. Nie ma przy tym znaczenia, czy znajduje się w niedostatku, czy nie. W tej kwestii bardzo pomóc nam może dobry adwokat. Prawo rodzinne i opiekuńcze jest bowiem dosyć zawiłe.

Możliwy jest podział majątku przed rozwodem

Postępowania rozwodowe, szczególnie te z orzekaniem o winie, często ciągną się przez wiele miesięcy. Nieuregulowane sprawy majątkowe przez tak długi czas mogą być źródłem wielu kłopotów dla obu współmałżonków. Jeśli ze względów praktycznych zechcą, mogą wcześniej przeprowadzić podział majątku. Adwokat w takim wypadku pomoże nam załatwić wszelkie kwestie formalne. W tym celu należy bowiem znieść wspólnotę majątkową, powstałą z dniem zawarcia małżeństwa, np. poprzez zawarcie intercyzy, a następnie dokonać podziału wspólnych dóbr np. w drodze aktu notarialnego.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym i wraz z nim uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Dla wielu osób jest to znaczna kwota dlatego, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do skorzystania z drogi sądowej w celu zakończenia małżeństwa, prawo przewiduje możliwość zwolnienia z całej opłaty lub jej części osoby, która udowodni, że jest ona dla niej zbyt dużym obciążeniem. Stosowny wniosek należy złożyć wraz z pozwem i dołączyć do niego oświadczenie strony o stanie rodzinnym i majątkowym na odpowiednim druku.