Jak przebiega sprawa karna?

Każda sprawa karna rozpoczyna się od powstępowania przygotowawczego, które prowadzone jest przez organy ścigania. Osoba podejrzana już na tym etapie wymaga pomocy prawnej. Osoby mieszkające w województwie pomorskim, mogą skorzystać ze wsparcia doświadczone profesjonalisty ponieważ adwokat sprawy karne w Gdańsku prowadzi z dużym powodzeniem.

Policja i prokuratura gromadzą dowody w sprawie, dokonują przesłuchania świadków. Adwokat reprezentujący podejrzanego ma wgląd w akta sprawy, może zapoznać się z dowodami i na bieżąco ustalać z klientem dalszą strategię obrony.

Etapy postępowania przygotowawczego z udziałem adwokata – sprawy karne Gdańsk

Wiele osób zastanawia się jak przebiega sprawa karna na początkowym jej etapie? Otóż, w sprawach karnych toczą się dwa postępowania przygotowawcze. Jedno to postępowanie w sprawie a drugie dotyczy danej osoby. Pierwszy rodzaj to ustalenia organów ścigania osoby odpowiedzialnej za popełnione przestępstwo. Drugie postępowanie odnośnie wytypowanej przez policję i prokuratora osoby podejrzanej o jego popełnienie. Jeżeli organa ścigania postawią zarzuty osobie podejrzanej, prokurator kieruje sprawę do sądu w formie aktu oskarżenia. Adwokat w sprawie karnej w Gdańsku pomaga klientom od lat i posiada doświadczenie w przebiegu każdego etapu postępowania i potrafi zadbać o interesy swojego klienta.

Jak przebiega sprawa karna w sądzie?

Po przekazaniu do sądu akt sprawy, wszczynane jest postępowanie z udziałem sędziego. Pomoc adwokata jest niezastąpiona, bez wsparcia karnisty, osoba podejrzana miałaby problemy z odparciem zarzutów prokuratora. Początek rozprawy to odczytanie przez protokolanta, kogo dotyczy sprawa i osoby wezwane przez sąd wchodzą na salę. Po sprawdzeniu przez sędziego obecności pokrzywdzonego, oskarżonego i wezwanych świadków, pałeczkę przejmuje prokurator, który odczytuje akt oskarżenia.

Ważne: świadkowie muszą opuścić salę rozpraw i są wzywani kolejno w celu przesłuchania. Nie mogą oni być obecni podczas przesłuchiwania pozostałych świadków. Pierwszą osobą zeznającą w sprawie karnej jest pokrzywdzony. Następnie sąd rozpoczyna przesłuchanie oskarżonego, który musi złożyć wyjaśnienia i stwierdzić, czy przyznaje się do winy. Sędzia pouczy oskarżonego, że ma on prawo zadawać pytania świadkom i odnosić się do ich zeznań oraz do przedstawianych dowodów.

Podczas przesłuchania oskarżonego przez prokuratora, adwokat może zgłaszać sprzeciw, jeżeli będzie uważał, że pytanie nie ma nic wspólnego ze sprawą, lub uzna, że prokurator dręczy jego klienta. Na tym etapie postępowania sądowego rola adwokata w sprawie karnej jest ogromna. Może on ochronić klienta przed nieodpowiednimi i natarczywymi pytaniami ze strony prokuratora.

Przedstawianie dowodów podczas rozprawy sądowej w sprawie karnej

Zarówno adwokat jak i prokurator wnioskowali o przedstawienie konkretnych dowodów. Mogą to być dokumenty, zdjęcia, nagrania a także zeznania osób posiadających wiedzę w danej sprawie, czyli świadkowie. Sąd po zapoznaniu się z treścią dokumentów, stwierdza, czy będzie brał je pod uwagę podczas wydawania wyroku. Świadkowie odgrywają bardzo ważną rolę podczas sprawy karnej, mogą świadczyć zarówno przeciw oskarżonemu jak i na jego korzyść. Adwokat bacznie przysłuchuje się odpowiedziom świadków, kontrolując czy prokurator nie zadaje pytań sugerujących odpowiedź ze szkodą dla jego klienta.

Po zapoznaniu się sądu ze wszystkimi dowodami w sprawie, prokurator i obrońca wygłaszają mowy końcowe. A dokładnie: prokurator robi podsumowanie zebranych dowodów, które według niego świadczą o winie oskarżonego, a obrońca wymienia okoliczności, które przemawiają na korzyść oskarżonego. Wydanie wyroku kończy postępowanie sądowe w sprawie karnej. Jeżeli skazany i obrońca nie zgadzają się z wyrokiem, adwokat może wnieść odwołanie.

Karnista, czyli adwokat od spraw karnych w Gdańsku bazując na swoim doświadczeniu, ma świadomość, że w czasie sprawy sądowej, może dojść do zmiany zarzutu w akcie oskarżenia. Obrońca zawsze dąży do zmiany kwalifikacji prawnej czynu na korzyść klienta, co pozwoli mu uniknąć skazania. Możliwe jest również rozszerzenie aktu oskarżenia, jeżeli zostałyby ujawnione nowe dowody.

Więcej informacji znajdziesz na Gautier.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *