Jak przebiega kurs na wózek widłowy?

Obecnie wiele firm posługuje się w codziennym usprawnieniu swojej pracy, wózkami widłowymi. To natomiast sprawia, iż jest ogromne zapotrzebowanie na osoby, które potrafią je obsługiwać i przede wszystkim posiadają wymagane uprawnienia. Warto mieć oczywiście świadomość tego, iż zdobycie takich uprawnień nie jest łatwe, a sama obsługa wózka widłowego wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Jednak profity wiążące się z tym, przede wszystkim finansowe, są bardzo kuszącą perspektywą.

Kto może ubiegać się o uprawnienia na wózek widłowy?

Kurs na wózek widłowy podobnie jak kursy na obsługę samochodów osobowych czy też ciężarówek, wymagają od kandydatów spełnienia pewnych warunków. By zdobyć uprawnienia na wózek widłowy, przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią. Poza tym należy posiadać minimum wykształcenie podstawowe oraz mieć pozytywne wyniki badań lekarskich. Podczas takich badań sprawdza się zdolności psychoruchowe danej osoby by móc stwierdzić, czy jest ona zdolna do obsługi takiego pojazdu.

Oczywiście by ukończyć pozytywnie egzamin na wózek widłowy, na samym początku warto zapisać się na odpowiedni kurs. Takie kursy wahają się w zakresie cenowym od 1000 do 2000 złotych. Cena kursu zależy przede wszystkim od tego, jakie uprawnienia pragnie się zdobyć. Poza tym ceny w poszczególnych miastach także są odmienne. Decydując się na kurs w konkretnym ośrodku szkoleniowym zawsze warto zweryfikować, jakie usługi znajdują się już w cenie kursu, czy nie trzeba zbyt dużo w późniejszym czasie dopłacać, co mogłoby znacznie podnieść cenę całego kursu.

Zapisz się na kursnawozekwidlowy.pl

Jakie uprawnienia na wózek widłowy można zdobyć?

Choć wózek widłowy może kojarzyć się z jednym konkretnym pojazdem, tak zdecydowanie nie jest. Poszczególne wózki różnią się pomiędzy sobą i nie każda osoba może obsługiwać wózki wszystkich typów. Idąc na kurs należy konkretnie zdecydować jaki rodzaj uprawnień chce się zdobyć. Na rynku wyróżnia się bowiem trzy podstawowe kategorie uprawnień.

Kategoria I WJO jest kategorią nadrzędną. Posiadając uprawnienia z tej kategorii, można obsługiwać wszystkie rodzaje wózków widłowych. W tym obrębie znajdują się także wózki specjalizowane. Operator może obsługiwać wózki o dowolnym udźwigu, wyposażone w każdy typ napędu oraz posiadające nieograniczoną niczym wysokość podnoszenia

Kategoria II WJO jest kategorią nieco węższą. Posiadając na nią uprawnienia, można obsługiwać jedynie wózki jezdniowe. Natomiast brak ograniczeń dotyczący napędu, wysokości podnoszenia oraz udźwigu pozostaje bez zmian.

Kategoria III WJO jest kategorią zdecydowanie najbardziej ograniczoną. W obrębie tej kategorii można obsługiwać tylko i wyłącznie wózki jezdniowe, które nie wymagają od operatora tego, by znajdował się on na pojeździe bądź też w pojeździe.

Każdy kurs bez względu na rodzaj wybranych uprawnień, musi zakończyć się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Tylko pozytywne zdanie egzaminu gwarantuje uprawnienia na obsługę wózków, które mają charakter stały i nie muszą być nigdy odnawiane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *