Jak oszczędza się na emeryturę w innych krajach? Zagraniczne systemy emerytalne

Pracownicze Plany Kapitałowe, które w Polsce z początkiem lipca 2019 r. wprowadzą firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, to rozwiązanie wzorowane na zagranicznych systemach emerytalnych. Jak na jesień życia oszczędza się w innych krajach i czy prywatne programy oszczędzania się tam sprawdzają.

Oszczędzanie w Wielkiej Brytanii

Polski program PPK najbardziej przypomina brytyjskie pracownicze programy emerytalne. Wcześniej w Wielkiej Brytanii istniały dobrowolne programy pracownicze służące oszczędzaniu na przyszłość. Nie były jednak popularne ani wśród pracowników, ani wśród pracodawców. Dlatego przekształcono je w pracownicze programy emerytalne. W 2008 r. rozpoczęto automatyczne zapisywanie do nich pracowników. Program obejmuje każdego zatrudnionego w Wielkiej Brytanii, który ukończył 22. r.ż. i nie przekroczył wieku emerytalnego (65. r.ż.) i który zarabia więcej niż 10 tys. funtów rocznie.

Pracownik rezygnujący z programu, musi złożyć stosowną deklarację. Ponowny automatyczny zapis tego samego zatrudnionego następuje po kolejnych 3 latach.

Procentowy udział składek zmieniał się na przestrzeni lat. Obecnie brytyjscy pracownicy wpłacają na swoją inwestycję emerytalną 5% wynagrodzenia, a dokładnie 5% od zarobków kwalifikowanych (uwzględnia się tu nadgodziny, premie, świadczenia chorobowe i macierzyńskie). Pracodawca odprowadza składkę w wysokości 3%. Może też zdecydować o przejęciu części pracowniczego zobowiązania.

Uczestnik programu może wypłacić swoje środki po ukończeniu 60 lub 65 lat. Może to zrobić również wtedy, kiedy cierpi na poważną chorobę. W innych przypadkach wcześniejsze wycofanie oszczędności jest niemożliwe.

Program oszczędzania z Wielkiej Brytanii działający tam ponad 10 lat odniósł wielki sukces. W ramach tego systemu oszczędza ponad 84% pracowników.

Program oszczędzania w Niemczech

U naszych zachodnich sąsiadów osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą skorzystać z ubezpieczenia z dofinansowaniem państwowym (Riester-Rente). Ten, kto zdecyduje się na ten rodzaj ubezpieczenia emerytalnego, otrzymuje dofinansowanie od państwa. Żeby dostać dopłatę państwową, pracownik musi spełnić określone warunki (roczna składka ubezpieczenia musi wynosić min. 4% dochodu z poprzedniego roku). Po osiągnięciu wielu emerytalnego, zatrudniony może wypłacić sobie dodatkową emeryturę.

Niemieccy pracownicy mogą skorzystać również z emerytury zoptymalizowanej podatkowo (tzw. Rürup-Rente). Poleca się ją szczególnie osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, którzy chcą zaoszczędzić na płaceniu wysokich podatków. Składki ubezpieczenia mogą odliczyć od podatku i w ten sposób oszczędzać na emeryturę.

W Niemczech obowiązuje też klasyczne kapitałowe prywatne ubezpieczenie. Może zdecydować się na nie każda osoba (nawet niezatrudniona). Po uzyskaniu wieku emerytalnego ubezpieczony ma prawo do wypłacenia całego kapitału lub podzielenia go na równe raty.

PPK w Turcji

Nie tylko w Polsce pracowniczy plan kapitałowy (PPK) wzorujemy na zagranicznych rozwiązaniach. W Turcji obowiązuje podobny model do brytyjskiego. Z tą różnicą, że pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek. Pracownik odprowadza natomiast minimum 3% swoich zarobków brutto. Państwo tureckie wpłaca jednorazowo 1 tys. lirów tureckich i dopłaca 25% wartości składek pracownika do funduszu emerytalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *