Jak kierować zespołem i ludźmi w firmie?

Zarządzanie ludźmi to na pozór bardzo proste zadanie. W końcu wystarczy zrekrutować odpowiednich pracowników i wydać im polecenia, a potem wszystko działa niczym w szwajcarskim zegarku. Tyle teoria. W praktyce budowanie zespołu to poważne wyzwanie. W nowoczesnym podejściu kluczową rolę odgrywa wyjście z roli szefa, a wejście w rolę lidera.

Dobry, zgrany zespół w firmie to więcej niż zbiór jednostek, które samodzielnie wykonują powierzone im zadania. Każda zatrudniona osoba jest niczym trybik maszyny – jej praca napędza działania pozostałych. I tylko wówczas, gdy motywacja i zaangażowania wszystkich członków firmowego zespołu są na wysokim poziomie, osiąga się pożądany efekt synergii.

Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów jest efektem prowadzenia przemyślanych działań związanych z zarządzaniem.

Motywowanie – klucz do sukcesu

Co motywuje pracowników do tego, aby efektywnie wykonywali powierzone im zadania i działali z pełnym zaangażowaniem. Dobra wypłata to tylko jeden z elementów, na których opiera się motywowanie. Równie ważne są:

  • dobra atmosfera w miejscu pracy – budowana przez management,
  • charyzmatyczny lider, który inspiruje do działania poprzez swoją postawę,
  • sprawna komunikacja między współpracownikami, a także pionowa (szef – pracownik),
  • jasny podział obowiązków i przejrzyste przekazywanie poleceń,
  • atmosfera oparta na szacunku i zrozumieniu.

To tylko niektóre czynniki, które sprawiają, że możliwa jest budowa zespołu. Zainteresował Cię temat motywowania? Chcesz podnieść swoje umiejętności w tym obszarze? Sprawdź szkolenia z motywacji dostępne na portalu eventis.pl

Techniki zarządzania ludźmi

Nowoczesne przedsiębiorstwa sięgają dziś najczęściej po jedną z dwóch strategii: ZPC (Zarządzanie Przez Cele) lub TQM (Zarządzanie Przez Jakość).

Pierwsze podejście zakłada systematyzację celów krótko- i długoterminowych przedsiębiorstwa i ich przełożenie na cele realizowane przez działy oraz indywidualnych pracowników. Istotne są wspólne planowanie strategii oraz nieustanna kontrola postępów w realizacji założeń oparta o informacje zwrotne.

Druga strategia jest zorientowana na klienta oraz nieustanne podnoszenie jakości procesów realizowanych w organizacji w duchu Kaizen. Jakość i doskonałość procesów, a także prowadzonych projektów mają w tej metodzie podstawowe znaczenie. Metoda ta wychodzi z założenia, że jakość zawsze się obroni, znajdzie swoje miejsce na rynku i zapewni sukces przedsiębiorstwa. Warto poznać szkolenia KAIZEN https://eventis.pl/szkolenia/kaizen, aby zrozumieć na czym polega ta metoda zarządzania.

To, którą wybrać, jest uzależnione od specyfiki działalności firmy i preferencji zarządzających. Warto jednak obrać jedną, spójną strategię w obszarze ZZL i konsekwentnie ją realizować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *