Efektywne doradztwo sposobem na niższe rachunki

Samorządy, dbając o racjonalne wydatkowanie środków publicznych, są coraz bardziej zainteresowane rozwiązaniami wspierającymi efektywność energetyczną. Energa Obrót przygotowała bogatą ofertę, która umożliwia trwałe obniżenie rachunków, a dodatkowo pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Spółka współpracuje z instytucjami publicznymi także w zakresie edukacji, budowania świadomości energetycznej samorządów i lokalnych społeczności.

Koszty energii są istotną pozycją w budżecie przygotowywanym przez jednostki samorządu terytorialnego. Miasta i gminy wydają rocznie setki tysięcy złotych na pokrycie rachunków za energię dla urzędów, szpitali, szkół czy przedszkoli. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można je obniżyć.

– Widzimy duże zainteresowanie samorządów inwestycjami z zakresu efektywności energetycznej. Optymalnie zużywany prąd pozwala na znaczne obniżenie rachunków i korzystnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy – mówi Dariusz Falkiewicz, prezes zarządu Energi Obrotu.

Jednym z najchętniej wybieranych produktów efektywnościowych jest audyt efektywności energetycznej. Usługa polega na wykonaniu analizy zużycia prądu oraz przedstawieniu działań modernizacyjnych, które umożliwią uzyskanie oszczędności. Dużym zainteresowaniem samorządów cieszy się także wizualizacja profili zużycia, dająca zdalny dostęp do danych pomiarowych, rejestrację danych historycznych i wykonywanie cyklicznych raportów.

– Wielu klientów pyta o ten produkt, właśnie jesteśmy w trakcie rozmów biznesowych z kilkoma gminami. Oferta cieszy się dużym powodzeniem w samorządach, ponieważ jest świetnym narzędziem dla klientów z rozproszonymi punktami odbioru, którzy mogą w łatwy sposób agregować informacje o zużyciu w jednym miejscu – zauważa Dariusz Falkiewicz.

Energa Obrót oferuje także liczne usługi doradcze, m.in. w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania czy strategii zarządzania energią.

– Właśnie zakończyliśmy projekt, w ramach którego jeden z samorządów uzyskał dofinansowanie na termomodernizację budynków biurowych o wartości 1,4 mln zł. Dzięki tej inwestycji zaoszczędzono już z tytułu mniejszych opłat blisko 100 tys. zł. Nasi specjaliści doskonale orientują się gdzie i w jaki sposób należy starać się o finansowanie takich projektów i chętnie wspierają w poszukiwaniu niskoprocentowych pożyczek oraz dotacji z funduszy krajowych lub unijnych – mówi prezes Falkiewicz.

Po usługi Energi Obrotu systematycznie sięgają nowi klienci samorządowi, decydujący się na współpracę w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. W ostatnich miesiącach spółka podpisała umowę z Gminą Żerków na projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW. Zawarto też list intencyjny z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, dotyczący współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

– Od dawna mocno angażujemy się w projekty związane z promowaniem rozwiązań proefektywnościowych i zachęcamy instytucje publiczne do zainteresowania się tymi produktami. Pod koniec listopada byliśmy organizatorem konferencji, podczas której dyskutowaliśmy wraz z przedstawicielami samorządów na temat potencjału i szans rozwoju klastrów energii. Naszym zdaniem, współcześnie to jedno z kluczowych rozwiązań, łączących samorządy z przemysłem i energetyką – podkreśla Dariusz Falkiewicz.

W ramach oferty Energi Obrót samorządy mogą także skorzystać ze wsparcia w zakresie strategii zarządzania energią, montażu instalacji fotowoltaicznej, dostawy i montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy montażu układu kompensacji mocy biernej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *