Dlaczego warto odbyć szkolenie z zakresu zarządzania czasem?

Szkolenie „Zarządzanie czasem” skierowane jest do wszystkich tych, którzy czują, że poszczególne czynności wykonywane w pracy zajmują im zbyt dużo czasu oraz będących w przekonaniu, że muszą zrobić wszystko naraz, co sprawia, że czują się przytłoczeni obowiązkami służbowymi. Samoorganizacja oraz właściwe zaplanowanie zadań to umiejętności, których można się nauczyć. Zwłaszcza w XXI wieku, kiedy to czas jest najcenniejszym dobrem niematerialnym.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które z racji zajmowanego stanowiska pracy muszą potrafić efektywnie zarządzać czasem swoim, a także podwładnych. W szkoleniach biorą udział zarówno menedżerowie organizujący pracę swoich współpracowników, jak i osoby pracujące na samodzielnych stanowiskach, dla których właściwa organizacja czasu pracy pozwoli na wykonywania zawodowych czynności w krótszym niż dotychczas czasie. Dodatkowo warto podkreślić, że kurs będzie znakomitym rozwiązaniem dla pracowników i personelu zarządzającego, którzy mają wrażenie, że cały czas muszą się spieszyć oraz są pełni obaw, że poszczególne zadania nie zostaną wykonać na czas.

Czego można nauczyć się podczas trwania kursu?

Głównymi założeniami i jednocześnie celami szkolenia jest nabycie następujących umiejętności:

  • planowanie zadań i określanie ich ważności
  • określenie niezbędnego czasu do wykonania konkretnych zadań
  • monitoring postępu wykonywania czynności oraz sprawdzanie ich z założeniami
  • korzystanie z narzędzi, które umożliwiają stworzenie najefektywniejszego systemu zarządzania czasem własnym oraz podwładnych
  • eliminowanie czynników, które zakłócają zaplanowaną pracę

Jakie korzyści osiągnie uczestnik, który ukończył szkolenie z zakresu zarządzania czasem?

Kursant, po przeanalizowaniu dotychczasowej sytuacji oraz po wdrożeniu praktycznych informacji, które uzyskał podczas szkolenia, będzie czuł się bardziej komfortowo podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Jego satysfakcja z wykonywanej pracy znacznie wzrośnie. Będzie miał również poczucie, że panuje nad wszystkimi powierzonymi mu zadaniami. Pracownik będzie pracował w sposób bardziej efektywny, co pozwoli mu na skrócenie czasu niezbędnego do wykonania konkretnych czynności i będzie mógł podjąć kolejne bądź też będzie mógł skrócić swój czas pracy do określonej liczby godzin dziennie. Osoba, która ukończy szkolenie będzie również usatysfakcjonowana z powodu możliwości wykonywania obowiązków zawodowych terminowo i przy redukcji niepotrzebnego stresu związanego z obawą przed nieterminowym wykonaniem poszczególnych zadań. Osoba taka jest mocno zmotywowana do podejmowania kolejnych czynności zawodowych i rozwijania się.

Szkolenie z zarządzania czasem zazwyczaj prowadzone jest w formie warsztatu. Oznacza to, że osoba prowadząca kurs jedynie przez krótki czas prowadzi wykład, natomiast kilkadziesiąt procent czasu zajmują ćwiczenia, które pozwalają kursantom nabyć praktyczne umiejętności, które mogą zastosować już w następnym dniu roboczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *