Dlaczego pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie ochrony danych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Niewywiązanie się z przepisów może wiązać się z ogromnymi sankcjami. Egzekwowane karami naruszenia RODO są czasem popełniane przez pracowników, dlatego niezwykle ważne jest zwiększenie świadomości i dostarczenie im niezbędnej wiedzy. Szkolenie z ochrony danych osobowych to najlepszy sposób, by uniknąć kar finansowych.

Jakie korzyści daje szkolenie z ochrony danych osobowych?

Prawie każda firma, korzystając z systemów informatycznych, przetwarza dane osobowe przynajmniej kilka razy dziennie. Z tego powodu przestrzeganie RODO jest ważnym obowiązkiem dla wszystkich organizacji, a szkolenie z ochrony danych osobowych jest logicznym warunkiem zgodności z wymogami RODO. Ponadto takie kursy można łatwo połączyć z innymi treściami dydaktycznymi, takimi jak specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa danych i tajemnic firmowych, bez rozmywania granic między tymi dwoma obszarami. W ten sposób pracownicy uczą się rozpoznawać wrażliwe treści i używać ich w sposób, który jest akceptowalny nie tylko przez prawo, ale i klientów.

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu z ochrony danych osobowych, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/warsztaty-dla-inspektorow-ochrony-danych-iod-pdo-personal-data-officer/.

Czy RODO wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony danych?

Zgodnie z RODO nie ma wyraźnego obowiązku szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych. Jednak dokument nie zawiera również wymogu zachowania poufności danych przez pracowników, a jedynie przez całą organizację. Chociaż brak szkolenia nie może sam w sobie zostać ukarany grzywną, to błędy w ochronie danych wynikające z braku wiedzy w kwestii RODO pociąga za sobą wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest więc najlepszym rozwiązaniem, by przygotować pracowników lub konkretny zespół do działania w tym zakresie. Jest to ważne w szczególności, gdy podstawowa działalność firmy polega na szeroko zakrojonym przetwarzaniu wrażliwych danych osobowych, takich jak np.:

    • dane zdrowotne,
    • dane dotyczące pochodzenia
    • dane o członkostwie w związkach zawodowych,
    • dane finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *