Czym jest spółka akcyjna – definicja i najważniejsze cechy

Spółka akcyjna jest obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością drugą najczęściej wybieraną spośród tych form prowadzenia działalności, jednak jest nieco trudniejsza do założenia niż spółka z o.o. Co to jest spółka akcyjna i jakie są jej najważniejsze cechy?

Spółka akcyjna – definicja

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, do której wkład wnoszą udziałowcy, zwani inaczej akcjonariuszami. Spółka akcyjna, w skrócie S.A. funkcjonuje według zasad kodeksu spółek handlowych. Jest jednostką organizacyjno – prawną, ale funkcjonującą jako osoba prawna. Spółkę akcyjną można założyć w każdym celu, który musi być zgodny z prawem. Założycielem spółki akcyjnej może być jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, ale mających zdolność prawną. Wyjątkiem jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie może założyć spółki akcyjnej jako jedyny akcjonariusz. Założenie spółki akcyjnej jest nieco bardziej skomplikowane i kosztowne niż spółki z o.o. Mimo to na rynku mamy mnóstwo tego rodzaju spółek. Jak je rozpoznać? Po skrócie S.A. dopisywanym obok nazwy przedsiębiorstwa. Przykłady najbardziej znanych spółek akcyjnych: Telewizja Polska S.A. Jeronimo Martins S.A. czyli właściciel znanej sieci portugalskich supermarketów w Polsce, Netia S.A. czyli znany dostawca telewizji i internetu stacjonarnego, Tauron Polska Energia S.A. a więc największy polski dostawca energii elektrycznej i sponsor wielu wydarzeń sportowych, czy banki, które nie mogą być innym rodzajem działalności.

Najważniejsze cechy spółki akcyjnej

Spółka akcyjna odznacza się kilkoma charakterystycznymi tylko dla niej cechami. Przede wszystkim wspólnicy tej spółki zwani są akcjonariuszami. W spółce akcyjnej wspólnicy uczestniczą poprzez objęcie wyemitowanych przez nią akcji. Oznacza to, że każdy kto znajdzie się w posiadaniu akcji spółki poprzez objęcie nowych akcji wyemitowanych przez spółkę lub kupno na podstawie umowy sprzedaży już istniejących, staje się akcjonariuszem, czyli wspólnikiem spółki. Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest bardzo wysoki kapitał zakładowy, który wynosi minimum 100 000 złotych. Spółka akcyjna jest formą działalności, która:

  • zapewnia akcjonariuszom anonimowość;

  • jest dobrym rozwiązaniem dla dużych przedsiębiorstw, szczególnie tych planujących wejście na giełdę;

  • jest obowiązkowa dla niektórych rodzajów działalności, takich jak na przykład banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe;

Spółka akcyjna sama odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania. Majątkiem spółki zaś nie mogą zarządzać akcjonariusze, którzy mogą mieć wpływ na jej funkcjonowanie jedynie poprzez udział w głosowaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

Kiedy najlepiej założyć spółkę akcyjną?

Zakładanie spółki akcyjnej w przypadku niewielkiej liczby akcjonariuszy i planowania niewielkiej działalności raczej nie będzie najlepszym pomysłem ze względu na bardzo wysoki kapitał zakładowy, ale też inne koszty związane z założeniem. Nie będzie też dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą założyć działalność szybko. Procedura jest bowiem czasochłonna. Najlepszym rozwiązaniem spółka akcyjna będzie dla dużych firm, chcących mieć duży zasięg, a nawet wejść na giełdę. Cel, czyli to, co konkretnie chce robić spółka ma mniejsze znaczenie, bo musi on tylko być zgodny z prawem. Są jednak pewne rodzaje działalności, w przypadku których założenie spółki akcyjnej jest koniecznym rozwiązaniem. Jest tak w przypadku chociażby instytucji finansowych. Założenie spółki akcyjnej wymaga najpierw jej zawiązania, a następnie podpisania statutu. Tutaj nie ma umowy spółki, za to jest statut, który zawiera wszystkie szczegółowe informacje o spółce. Statut musi mieć formę aktu notarialnego, a każda osoba go podpisująca staje się jej założycielem. Rozwiązanie jej zaś jest możliwe w przypadkach zapisanych w statucie, czy też w przypadku upadłości firmy lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *