Czym jest misja firmy i jak ją stworzyć?

Kluczowa rola misji polega na określeniu celów i kierunku działania firmy. Ponadto zadaniem misji jest wprowadzenie klarowności i spójności, która angażuje pracowników i przyciąga klientów, o ile jest poprawnie sformułowana i przenika kulturę organizacyjną. W przeciwnym razie jest tylko zbiorem pustych frazesów. Tworzenie misji to proces, który wymaga uwagi i refleksji – jak go przeprowadzić? 

Jak definiujemy misję firmy?

Misja firmy to deklaracja w formie dokumentu, która precyzuje ogólny cel istnienia organizacji, jej działalność i wartości, które nią kierują. To krótkie i zwięzłe sformułowanie, które opisuje, czym firma się zajmuje, dla kogo działa i jakie cele stawia sobie na przyszłość. Misja powinna być spójna z identyfikacją firmy i oddawać jej unikalność na rynku. Jak ją stworzyć? 

Analiza wartości i celów

Podstawą tworzenia misji firmy jest dokładna analiza kultury organizacyjnej. Wartości, które je przenikają i są obecne w codziennych działaniach, odzwierciedlają jej tożsamość, co oznacza, że muszą również wybrzmiewać w misji. Oczywiście, organizacja może chcieć pójść w zupełnie nowym kierunku. Wówczas analiza jest tym bardziej wartościowa, gdyż pozwala jasno odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd firma chce zmierzać i dlaczego porzuca stare, nieaktualne wartości. 

Badanie otoczenia

Analiza otoczenia biznesowego i konkurencyjnego jest nieodzownym elementem procesu tworzenia misji firmy. Ważne jest zrozumienie, w jakim kontekście działa firma, jakie są jej możliwości i zagrożenia. Badanie otoczenia pozwoli lepiej zdefiniować rolę i cel firmy, uwzględniając zmieniające się trendy i potrzeby rynku. Misję można rozumieć jako cel długofalowy, np. osiągnięcie statusu lidera w branży, co nie jest możliwe bez wnikliwego zbadania otoczenia biznesowego. 

Zaangażowanie pracowników

Tworzenie misji firmy powinno być wspólnym przedsięwzięciem, w które zaangażowani są kluczowi pracownicy. Włączenie ich w proces, poprzez wyrażenie opinii i pomysłów, ale także uczynienie z nich ambasadorów zmiany. Dzięki temu misja stanie się bardziej autentyczna i przemówi do reszty zespołu, motywując go do wspólnego działania. Ważne jest również, aby na każdym etapie formułowania misji nie zapomnieć o komunikacji z pracownikami, których będzie dotyczyć. 

Sformułowanie misji

Kluczem podczas formułowania misji jest konkretność i zwięzłość, która zainspiruje pracowników, wyróżni firmę na tle konkurencji. Przemyślane i trafne sformułowanie misji pomoże w budowaniu wizerunku organizacji, przyciągnie także klientów, którzy podzielają jej wartości.

Ciągłe monitorowanie i dostosowywanie

Misja firmy nie powinna być stała i niezmienna. W miarę rozwoju i przemian społeczno-gospodarczych firmy muszą dostosowywać swoją kulturę organizacyjną do zupełnie nowych okoliczności. W Impact uważamy, że samo wytyczenie misji to za mało, aby dokonać prawdziwą zmianę w organizacji. Wsparciem w tych okolicznościach są programy rozwojowe, które pomogą zdefiniować nowe potrzeby organizacji i będą przydatne w budowaniu nowej misji. Jednym z aspektów programu rozwojowego Impact jest m.in.  zakwestionowanie statusu quo w organizacji. Pozwala to na efektywne tworzenie nowych pomysłów, idei i wdrażanie ich w życie, także w formie misji firmy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *