Czym jest bezpośrednia likwidacja szkody?

Jeśli byłeś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, to prawdopodobnie szkodę zgłosiłeś do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) skontaktowało się z tobą i ustaliliście, jak przebiegnie naprawa szkody. Nie wszyscy ubezpieczeni posiadacze pojazdów zdają sobie sprawę z tego, że istnieje również możliwość zgłoszenia szkody do własnego TU. Czym jest bezpośrednia likwidacja szkody (BLS) i kto może z niej skorzystać?

BLS – co to jest?

Bezpośrednia likwidacja szkody oznacza, że daną szkodę zgłaszasz nie do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia, lecz do twojego TU. Oczywiście fakt, że szkoda jest likwidowana przez twój zakład ubezpieczeń nie wiąże się z tym, że stracisz część zniżek na OC. Po naprawieniu szkody twój TU rozliczy się z zakładem ubezpieczeń sprawcy. Czy każde ubezpieczenie OC umożliwia skorzystanie z BLS? Niestety nie. Żeby sprawdzić, czy twoje OC umożliwia bezpośrednią likwidację szkody, musisz zapoznać się z OWU. Na polskim rynku działają zakłady ubezpieczeń, które taki tryb naprawy szkody umożliwiają wyłącznie tym klientom, którzy korzystają u nich z autocasco.

System BLS został wprowadzony w Polsce w kwietniu 2015 roku i ma wiele zalet. Przed jego wdrożeniem klient korzystający z komunikacyjnego ubezpieczenia OC w danym towarzystwie mógł je oceniać wyłącznie pod względem wysokości ceny. Nie wiedział, w jaki sposób dane TU działa przy likwidacji szkody, nie ma tutaj mowy o budowaniu długotrwałej relacji z klientem. Tymczasem w przypadku BLS widzisz, jak działa twoje TU, jak przebiega proces likwidacji szkody, i w tym przypadku widać już szansę na budowanie długotrwałej relacji z klientem.

System BLS w Europie

O ile w Polsce system BLS można traktować w dalszym ciągu jako nowość, a świadomość jego istnienia jest u nas niewielka, o tyle w Europie działa on od bardzo dawna. Zerknij na poniższe przykłady państw:

  • Francja – BLS wprowadzone w 1968 roku, przy czym w obecnym kształcie działa od 2003 roku. 80 proc. szkód jest likwidowanych właśnie w jego ramach. System obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Francji i Monako.
  • Belgia – system wprowadzony w 1972 roku. 70 proc. szkód jest likwidowanych z BLS. Wyłączone są zdarzenia z pojazdami zarejestrowanymi poza Belgią.
  • Włochy – wprowadzono w 1978 roku, a w obecnym kształcie działa od 2007 roku. Wyłączone są zdarzenia z pojazdami zarejestrowanymi poza Włochami.
  • Hiszpania – BLS pojawiło się w 1982 roku i likwidowanych jest z niego aż 90 proc. szkód.
  • Grecja – system wprowadzono w 2000 roku i likwidowanych jest z niego 80 proc. szkód. Wyłączeniu podlegają zdarzenia z pojazdami spoza Grecji.

BLS w Polsce

W Polsce BLS działa dokładnie od 1 kwietnia 2015 roku. Limit kwotowy wynosi w nim 30 tysięcy złotych. Wyłączone są zdarzenia, w których uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy, nie obejmuje też zdarzeń, w których doszło do szkód osobowych. W pierwszej fazie do systemu dołączyło 8 zakładów ubezpieczeniowych, a później robiły to kolejne – na różnych zasadach. Jak wspomnieliśmy, świadomość istnienia tego systemu jest jeszcze niewielka, inna sprawa, że w dalszym ciągu nie wszystkie zakłady ubezpieczeń umożliwiają korzystanie z polis z BLS.

Czy warto korzystać z BLS?

Mając wybór, czy korzystać z BLS, czy jednak zgłaszać szkodę do TU sprawcy, sugerujemy pierwszą opcję. Dlaczego? W ten sposób sprawdzisz, jak działa twój zakład ubezpieczeń. Ocenisz jakość realizowanych usług. Dzięki temu likwidacja szkody powinna być również dokonana sprawniej. Dlaczego? Bo twojemu zakładowi ubezpieczeń powinno zależeć na tym, żeby wykonać usługę jak najlepiej – to skłoni cię do pozostania jego klientem. Pamiętaj jednak, że nawet w takim przypadku powinieneś przeanalizować, czy na pewno otrzymałeś od TU odszkodowanie w odpowiedniej wysokości. Na rynku działają firmy takie jak Fundusz Odszkodowań, które pomagają uzyskać poszkodowanym należne im środki z ubezpieczenia. Dokonują one ponownej kalkulacji i na tej podstawie oceniają, czy TU wypłaciło odszkodowanie w adekwatnej wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *