Business Intelligence w służbie administracji sądowej

Ryga (Łotwa), 15 stycznia 2019 – Cztery miesiące pracy. Tyle czasu w 2018 roku mogła zaoszczędzić Administracja Sądowa Łotwy, dzięki wdrożeniu platformy do analityki biznesowej firmy MicroStrategy. Oszczędność czasu i pieniędzy są jednymi z korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie narzędzi z zakresu Business Intelligence w organizacji oraz możliwości, które otwierają się przed instytucjami publicznymi opierającymi swoje działania na danych.

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) to wiodący na świecie dostawca oprogramowania do analityki korporacyjnej i mobilności. W 2017 firma rozpoczęła współpracę z Administracją Sądową Łotwy, która potrzebowała platformy zbierającej informacje, dostarczającej wniosków opartych na danych, aby podejmować decyzje szybciej niż dotychczas. Dzięki MicroStrategy organizacja mogła zintegrować w jednym miejscu dane pobierane z różnych źródeł i umożliwić użytkownikom łatwy dostęp do informacji oraz samodzielnej analityki. Administracja Sądowa Łotwy nadzoruje 2200 sędziów i pracowników sądów, pracujących w 50 budynkach sądowych. Organizacja, zatrudniająca blisko 100 pracowników, opiera się na najnowszych analizach branżowych i technologii mobilnej, aby zapewnić sądom i urzędom ds. ewidencji gruntów nowoczesną analitykę do podejmowania decyzji opartych na danych.

„Poprzez implementację platformy MicroStrategy, Sąd Okręgowy w Rydze może automatyzować proces, aby nadzorować jakość i ilość pracy w sądzie podlegającej jego jurysdykcji” mówi Daiga Vilsone, Sędzia Główny Sądu Okręgowego w Rydze.

Jānis Dreimanis, Zastępca Kierownika ds. Zarządzania Projektami i Współpracy Międzynarodowej w Administracji Sądowej Łotwy, dodał: „Przed wdrożeniem MicroStrategy, sporządzenie jednego raportu zajmowało jednemu sędziemu cały dzień pracy. Teraz, raport jest dostępny za pomocą jednego kliknięcia”.

Łotewska Administracja Sądowa szacuje, że w poprzednim systemie, przygotowanie jednej oceny okresowej zajmowało sędziemu średnio cztery godziny. To oznacza, że przy 150 sędziach w zespole, Administracja Sądowa zaoszczędziła cztery miesiące pracy w ciągu całego 2018 roku, który to mógł zostać zagospodarowany na wykonanie innych działań.

Ponadto, platforma MicroStrategy umożliwia organizacji znalezienie odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Jak wiele decyzji sędziów zostało oddalonych?
  • Które wnioski rejestru gruntów są przetwarzane najszybciej i przez których sędziów?
  • Jaki jest średni czas potrzebny na zamknięcie sprawy przez sędziów, a także które sądy mają najniższy koszt zakończonego procesu na podstawie posiadanego budżetu?

Oprócz lepszego rozumienia i kontrolowania kosztów MicroStrategy umożliwia ściślejszą integrację działów, pomagając organizacji dzielić się danymi, zwiększać jej wydajność, obniżać koszty i zwiększać produktywność.

Raivis Kronbergs, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Łotewskiej, dostrzega dużą przewagę po wdrożeniu platformy analitycznej, która napędza proces decyzyjny: „Platforma BI umożliwiła Ministerstwu Sprawiedliwości podejmowanie decyzji opartych na danych, pomogła uzasadnić politykę prowadzoną przez Ministerstwo i zebrać ważne informacje, o które wnioskowały inne instytucje państwowe lub międzynarodowe w sposób, który wcześniej był niemożliwy.”

Administracja Sądowa, na podstawie danych z platformy MicroStrategy, doszła również do zaskakujących wniosków. Jednym z nich jest fakt, że w lecie czas zakończenia sprawy spada, pomimo okresu urlopowego czyli mniejszej liczby dyspozycyjnych sędziów. Jak się okazuje, w tym czasie sędziowie Administracji Sądowej częściej sprawdzają najprostsze sprawy, które mogą zostać zakończone w krótszym czasie, zostawiając te bardziej skomplikowane na później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *