Analiza fundamentalna od podstaw – zobacz, jak to działa

Analiza fundamentalna, jak sama nazwa wskazuje, jest „fundamentem”, z którym powinni zapoznać się wszyscy inwestorzy. Najprościej mówiąc, jest to podstawowa technika służąca do oceny sytuacji rynkowej oraz podejmowania decyzji. Opiera się na ocenie kondycji gospodarki oraz emitenta papieru wartościowego. Dowiedz się, na czym dokładnie polega analiza fundamentalna i jakie korzyści wynikają z jej stosowania.

Z tekstu dowiesz się:

  • na czym polega analiza fundamentalna forex i jakie zalety ma jej stosowanie,
  • jakie są poszczególne etapy analizy fundamentalnej,
  • dlaczego połączenie analizy technicznej i fundamentalnej daje największe szanse na udaną inwestycję.

Początkujący inwestorzy często zastanawiają się, od czego warto zacząć swoją przygodę z globalnym rynkiem forex. Rozsądnym posunięciem na początku będzie zrozumienie podstawy, jaką jest analiza fundamentalna. Warto poznać ją dogłębnie, ponieważ jej stosowanie przyda Ci się na każdym kolejnym etapie inwestowania na foreksie. We współpracy z TMS Brokers przygotowaliśmy dla Ciebie informacje o analizie fundamentalnej w pigułce.

Analiza fundamentalna forex – czym jest i jakie korzyści przynosi?

Jeśli dobrze poznasz rynek i będziesz potrafił podążać za jego dynamicznymi zmianami, masz większą szansę na udane wejście w świat inwestowania na rynku forex. Do tego właśnie służy analiza fundamentalna. To metoda badania rynków finansowych, a konkretnie – stanu gospodarki, kondycji przemysłu. Analiza fundamentalna forex ma swój główny cel – prawidłową wycenę danego instrumentu finansowego i porównanie go z bieżącą ceną na rynku.

Trzeba zaznaczyć, że analiza tego typu na rynku forex nie służy do pomocy w podjęciu decyzji o kupnie lub sprzedaży w danym momencie. Jest bowiem metodą prognostyczną i skupia się na analizie danych gospodarczych na rynku, takich jak: stopy procentowe, poziom bezrobocia czy wzrost gospodarczy, oraz poddaniu ocenie, jak te dane wpływają na rynek walutowy i kapitałowy w długim terminie. Dlatego jest stosowana w przypadku inwestycji o dużym zakresie czasowym i służy do wyszukiwania instrumentów finansowych, które w przyszłości będą osiągać wyższe ceny niż obecnie. W rezultacie jej przeprowadzenia masz szansę na udaną, opłacalną inwestycję.

Analiza fundamentalna – etapy

Dobrze przeprowadzona analiza fundamentalna przebiega w kilku etapach.

  • Analiza makroekonomiczna – ogólna ocena atrakcyjności inwestowania na danym rynku. Składają się na nią takie czynniki, jak: społeczna, polityczna i ekonomiczna sytuacja danego kraju, jego dochód narodowy, inflacja, zatrudnienie i bezrobocie itd. Stosowana jest w dużej mierze na rynku forex.
  • Analiza sektorowa – pomaga przewidzieć opłacalność inwestowania w daną branżę i związane z tym ryzyko. Na tym etapie analizuje się przede wszystkim trendy rozwojowe danej branży oraz wskaźniki obrazujące produkt globalny i dochód narodowy, wytworzone za pomocą danej gałęzi przemysłu. Przeprowadza się ją w przypadku inwestycji w akcje.
  • Analiza sytuacyjna – tutaj zaczyna się analiza konkretnych spółek, które wchodzą w skład zbadanej wcześniej branży. Aby ocenić pozycję danej firmy na tle konkurencji, warto przyprowadzić tzw. analizę SWOT. Za jej pomocą możesz określić mocne i słabe strony, a także potencjalne szanse i zagrożenia wynikające z działalności i perspektyw rozwoju spółki.
  • Analiza finansowa – na tym etapie zaczyna się szacowanie spodziewanych zarobków i strat, zatem jest to część najważniejsza dla każdego inwestora. Musisz przeanalizować 3 podstawowe sprawozdania danej firmy: bilans finansowy, zestawienie zysków i strat, sprawozdanie z cash flow, czyli przepływu środków pieniężnych. Efektywność inwestycji popartych analizą finansową może być znacznie wyższa niż w przypadku jej braku.

Analiza fundamentalna i techniczna – jak się uzupełniają?

Komplementarną metodą do analizy fundamentalnej jest analiza techniczna. Polega ona na badaniu tendencji rynku za pomocą wykresów w krótki oraz długim horyzoncie czasowym. Pomaga ona przewidywać kierunki przyszłych zmian cen instrumentów finansowych. Założenie opiera się między innymi na stwierdzeniu, że historia kołem się toczy, zatem wahania cen nie są przypadkowe i występują w powtarzających się sekwencjach. Inne ważne zasady analizy technicznej to:

  • uwzględnienie wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich podaży oraz popytu,
  • założenie, że zmiany podaży i popytu na rynku forex znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach instrumentów finansowych,
  • założenie, że trwanie panującego trendu na rynku jest bardziej prawdopodobne od jego nagłego odwrócenia, a dzięki analizie wykresów można znaleźć określone wzorce zachowania się rynku forex.

Analiza techniczna i fundamentalna doskonale się uzupełniają i razem dają pełny obraz atrakcyjności danego instrumentu na rynku. Dlatego dopiero ich połączenie pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić opłacalność inwestycji.

Aby dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej i technicznej oraz ugruntować swoją wiedzę, sprawdź poradnik TMS Brokres. Rozpocznij świadome inwestowanie i bądź skuteczniejszy na rynku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *