PRACA W NIEMCZECH

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku dało początek emigracji zarobkowej. Szacuje się, że…

RODO – krajobraz po 6 miesiącach

Pomimo upływu 6 miesięcy od momentu wprowadzenia RODO, wiele firm nadal nie jest w pełni przygotowanych…